ಬಾಹ್ಯ ಅಪಧಮನಿಯ ರೋಗ (AOMI)

0
9016

ನಾನು- ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ / ಜನರಲ್ :

Atteinte artérielle obstructive principalement liée à lathérosclérose, ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ವೇರಿಯಬಲ್ ಪದವಿಯ ಕಿರಿದಾಗುತ್ತಾ ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ ಅವಯವಗಳ vascularization ಫಾರ್ ಅಪಧಮನಿಗಳ ಲುಮೆನ್ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ವಿಕಾಸದ.

Selon létendue des lésions et la qualité de la suppléance, ಎಲ್’insuffisance de perfusion sanguine peut ne pas avoir de retentissement (ರೋಗ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು PAD), apparaître lors dun effort musculaire (ಕುಂಟು ನಡಿಗೆಯ) ಅಥವಾ ಖಾಯಂ ಆಗಬಹುದು (ಶಾಶ್ವತ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ರಕ್ತಕೊರತೆಯ ಅಥವಾ ಮಾಡಿದಂತಹ CLI)

II ನೇ- ರೋಗ :

10% ಫ್ರೆಂಚ್ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ. 20% ಪ್ರಜೆಗಳ ಮೇಲೆ ವಯಸ್ಸಿನ 65 ans sont atteints dartériopathie oblitérante des membres inférieurs

Complication locorégionale de lathérosclérose

La prévalence dune autre localisation asymptomatique de la maladie cardiovasculaire parait importante chez ces patients Lartéritique doit être abordé comme un polyvasculaire qui signore et pris en charge en tant que tel

III ನೇ- Facteurs de risque de lAOMI ATHEROMATEUSE :

Tous les facteurs de risques classiques de la maladie athéromateuse sont retrouvés dans létiologie de ces lésions linfluence étiologique de ces différents facteurs athérogènes est différente selon le siège de la maladie athéromateuse :

 • ಪರಿಧಮನಿಯ ಗಾಯಗಳು ಬಗ್ಗೆ ಸಮತೋಲಿತ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು
 • la prédominance de lhypertension artérielle dans la genèse des accidents cérébrovasculaires
 • ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಅಪಧಮನಿಯ ರೋಗ ಮಧುಮೇಹ ಪ್ರಭುತ್ವ
 • ಧೂಮಪಾನದ arteriopathies ಪ್ರಾಕ್ಸಿಮಲ್ ಪ್ರಭುತ್ವ

ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು "ಬದಲಾಗದ" :

1* ವಯಸ್ಸು :

2* ಪುರುಷ ಎಲ್’AOMI atteint, ಅದೇ ವಯಸ್ಸಿನ, ಎರಡು ಪ್ರತಿ ಮಹಿಳೆಗೆ ಮೂರು ಪುರುಷರು, ಆದರೆ ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ತೀವ್ರ

3* ಜನಾಂಗೀಯತೆ Les sujets de peau noire ont un risque significativement plus important dêtre atteint dAOMI que les

ಬಿಳಿ ಚರ್ಮದ ವಿಷಯಗಳು

ಅಪಾಯದ ಅಂಶಗಳು "ಮಾರ್ಪಡಿಸಬಹುದಾದ" :

1* ಧೂಮಪಾನದ : IL représente le facteur de risque modifiable essentiel de lathérogenèse aorto-ilio-fémoro-poplitée.

ಧೂಮಪಾನಿಗಳು ಸಣ್ಣ ಅಪಾಯ 04 ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಮುಖ ಬಾರಿ ಎನಿಸಿರುವ ಹೆಚ್ಚು PAD ಅಭಿವೃದ್ಧಿಪಡಿಸಲು.

La sévérité est directement liée à limportance de la consommation tabagique

2* ಮಧುಮೇಹ : Ce facteur intervient en second, ಮೇಲಾಗಿ ಸಣ್ಣ ಅಪಧಮನಿಗಳು ತಲುಪುವ (ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ದಾಳಿ).

ಇನ್ನಷ್ಟು ಮಧುಮೇಹ ಸಮತೂಕವಿಲ್ಲದ ಇದೆ, plus le risque dAOMI est élevé.

3* ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ : Ce facteur est associé à tous les types datteinte cardiovasculaire. Son importance est cependant moindre dans l’AOMI.

4* Dyslipidémie : ಎಲ್’hypercholestérolémie et, ಸ್ವಲ್ಪ ಮಟ್ಟಿಗೆ, ಎಲ್’hypertriglycéridémie, sont associées à une augmentation de la prévalence de l’AOMI.

5* ಇತರ ಅಂಶಗಳು : ಎಲ್’ಬೊಜ್ಜು, la sédentarité et le manque dactivité physique en général sont des facteurs modifiables reconnus.

ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ವೈಫಲ್ಯಕ್ಕೆ :

ಎಲ್’association AOMI et insuffisance rénale chronique est bien connu.

ಐವಿ- ರೋಗ-ಶರೀರ ವಿಜ್ಞಾನ :

ವಿ- ಸಕಾರಾತ್ಮಕ ರೋಗ :

FDRCV, ಭೂ ಪ್ರದೇಶ ++

ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಲಕ್ಷಣಗಳು :

1* ಲಿಂಪ್ intermittente :

ಮರುಕಳಿಸುವ ಕುಂಟು ನಡಿಗೆಯ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ ಲಕ್ಷಣವಾಗಿದೆ.

ನಿಶ್ಚಿತ ಪ್ರಯತ್ನ ಕಾಲ ಸಂಭವಿಸುವ ಸ್ನಾಯುಗಳ ಸೆಳೆತ ನೋವು ಟೈಪ್, par exemple au-delà dun périmètre de marche donné

ನಡೆದುಕೊಂಡು ಕ್ವಾಂಟಿಫೈಯಿಂಗ್ ಅತ್ಯಗತ್ಯ

ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕಡಿಮೆ : gêne ou dune fatigue, voire dune paralysie, ಆದರೆ ನಂತರದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನರವೈಜ್ಞಾನಿಕ ಕುಂಟು ನಡಿಗೆಯ ಜೊತೆ ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಮಾಡಬೇಕು

ನೋವಿನ ಉನ್ನತ ಮಟ್ಟದ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಗಾಯಗಳು ಸ್ಥಳದ ಅನುಮಾನಿಸಲು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ, ನೋವು distally ಸಸ್ಯ ಮತ್ತು ಕರು ಆರಂಭವಾಗಿ ಕ್ರಮೇಣ ಹೀಗೆ ಪೃಷ್ಠ ನೋವಿನ ಏರುತ್ತದೆ ->ಮಹಾಪಧಮನಿಯ ಇಬ್ಭಾಗಿಸುವಿಕೆಯ ಆಫ್ ಲೆಸಿಯಾನ್, ಆಫ್’iliaque primitive ou de liliaque interne Des douleurs de la cuisse -> ಬಾಹ್ಯ Iliac ಲೆಸಿಯಾನ್, ಸಾಮಾನ್ಯ ತೊಡೆಯೆಲುಬಿನ ಅಥವಾ ಆಳವಾದ ತೊಡೆಯೆಲುಬಿನ popliteal ಗಾಯಗಳು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ತೊಡೆಯೆಲುಬಿನ -> ಲೇಮ್ನೆಸ್ ಮೃದು ಮತ್ತು ಕಾಲು ಪರಿಣಾಮ.

2* ಉಳಿದ ನೋವು :

ಅಪ್, ನಡೆದುಕೊಂಡು ಆಗುತ್ತದೆ ಶೂನ್ಯ, ಉಳಿದ ನೋವು ಅನುಸ್ಥಾಪನಾ, Trendelenburg ಸ್ಥಾನದಲ್ಲಿ ಪರಿಹಾರ ಪಡೆಯಲು ರೋಗಿಯ ಅಗತ್ಯ

3* ಪೌಷ್ಟಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು :

ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಭವಿಸುವುದನ್ನು ಬದಲಾಗುತ್ತವೆ : ಅವರು ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ಮಾಡಬಹುದು, mais aussi faire suite à un traumatisme mineur ou un traumatisme majeur comme une intervention chirurgicale Ces troubles trophique peuvent être dexpression et de gravité multiple :

simple dépilationnécrose dorteil

ulcère artériel – ಅಥವಾ ಕಾಲಿನ ವ್ರಣ.

4* ಶಕ್ತಿಹೀನತೆ :

ಎಲ್’impuissance sexuelle est un motif de consultation relativement fréquent chez les malades porteurs de lésions occlusive à létage aorto-iliaque

ವಾಸ್ತವವಾಗಿ, ಅವರು ರು’agit le plus souvent plus dune instabilité de lérection que dune impuissance

ಎಲ್’ಸಂಘ’une claudication intermittente bilatérale et dune impuissance artérielle définit le syndrome de Leriche et traduit souvent une atteinte du carrefour aortique

5*ಡಿ’autres symptômes artériels à rechercher :

dépister latteinte de territoires voisins, ಇಂತಹ ಜೀರ್ಣಕಾರಿ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಅಪಧಮನಿಗಳು, ಅಥವಾ, ಇಂತಹ ಪರಿಧಮನಿಯ ಮತ್ತು ಮೆದುಳಿನ ಅಪಧಮನಿಗಳು.

ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ :

 • ಅಪಧಮನಿಯ ನಾಡಿಯ ಸ್ಪರ್ಶ ಪರೀಕ್ಷೆ
 • ಅಪಧಮನಿಯ ಸ್ಫೋಟ ಹುಡುಕಿ
 • ರಕ್ತದೊತ್ತಡದ ಮಾಪನ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಐಪಿಎಸ್ = (ಸಂಕೋಚನದ ಸೂಚ್ಯಂಕ)

ಐಪಿಎಸ್ = pression systolique cheville / pression systolique bras

ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ಐಪಿಎಸ್ ಮಹತ್ವದಲ್ಲಿ
>1.3 ಸಂಕುಚಿತಗೊಳಿಸಲಾಗದ ಅಪಧಮನಿಗಳು (ಮಧುಮೇಹ, ಐಆರ್ಸಿ ..)
0.9- 1.3 ಅಪಧಮನಿಗಳು

ಸಾಮಾನ್ಯ

0.75-0.9 Artériopathie

ವೇತನ ಪಡೆಯುವ

0.40 – 0.75 Artériopathie

ಮಧ್ಯಮ

ವೇತನ ಪಡೆಯುವ

<0.40 ಪ್ರತಿಧ್ವನಿಸಿತು

ತೀವ್ರ

ನಾವು- ಹೆಚ್ಚುವರಿ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳು :

ಎ – ಆಮ್ಲಜನಕದ ಒತ್ತಡದ ಟಿಇಎನ್ಎಸ್ ಮಾಪನ = tcpO2

TCP 02 ಮಹತ್ವದಲ್ಲಿ
> 60mmHg ಸಾಮಾನ್ಯ
60- 35 mmHg AOMI

ವೇತನ ಪಡೆಯುವ

10-35 mmHg ಆಮ್ಲಜನಕದ ಕೊರತೆಯನ್ನು

ಮುಂದುವರಿಸಲು

<10 mmHg ರಕ್ತಕೊರತೆಯ

ವಿಮರ್ಶೆಯನ್ನು

ಬಿ – ಟೆಸ್ಟ್ ಟ್ರೆಡ್ ಮಿಲ್ :

ಸ್ಥಿರ ವೇಗದಲ್ಲಿ 3.2km / ಗಂ, ಇಳಿಜಾರಿನ 12%

ವಾಕಿಂಗ್ ವಾಕಿಂಗ್ ಸ್ಟಾಪ್ ಗರಿಷ್ಠ ರೇಟಿಂಗ್ ಪರಿಧಿಯ

ಸಿ – ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಪ್ರತಿಧ್ವನಿ ಡಾಪ್ಲರ್ ಅಪಧಮನಿಯ = ++++

ಸ್ಥಳ ಗಾಯಗಳು, ವ್ಯಾಪ್ತಿ, ರಾಜ್ಯದ ಗೋಡೆಯ, ಸ್ಟೆನೊಸಿಸ್ನ ಪ್ರಕೃತಿ, % ಸ್ಟೆನೋಸಿಸ್. ಪ್ರಸ್ತುತ ಅಥವಾ ಇಲ್ಲದಿದ್ದಾಗ ಮೇಲಾಧಾರ ಚಲಾವಣೆಯಲ್ಲಿರುವ. Réseau daval. ಗಾಯದ ಸ್ವರೂಪವನ್ನು (ಅಥೆರೋಮಾ, embole, ಹೆಪ್ಪುಗಟ್ಟಿದ)

ವಾಕಿಂಗ್ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ನಂತರ

ಡಿ – ಸಿಟಿ (angio ಟಿಡಿಎಂ) :

Examen de choix pour confirmer les lésions trouvées à lécho doppler.

ಇನ್ನೂ ಹರಡಿ (ಗರ್ಭಿಣಿಯರಲ್ಲಿ ಸಿಐ), et surtout nécessite une injection dune dose non négligeable de contraste iodé, à éviter chez linsuffisant rénal non encore dialysé.

ಇ – Angio-IRM :

ಹೆಚ್ಚಿನ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ, sensibilité et spécificité de l’ಬಗ್ಗೆ 80%

ಎಲ್’IRM présente les avantages de ne pas être irradiante et de ne pas nécessiter dinjection iodée, ಇದು ಅಪಾಯ ನಿರ್ದಿಷ್ಟ ಭೂಮಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದು ಆಸಕ್ತಿಕರ ಚರ್ಚೆಗೆ ಮಾಡುವ : ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ದುರ್ಬಲತೆಯನ್ನು ಅಥವಾ ಮಧುಮೇಹ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ Biguanides.

ಆದಾಗ್ಯೂ, ಎಲ್’examen reste coûteux et plus difficile à obtenir quune tomodensitométrie

ಎಫ್ – arteriography :

ಪರೀಕ್ಷೆ ಉಲ್ಲೇಖ ಮತ್ತು ಅಂತ್ಯೋಪಾಯದ ಮಾತ್ರ ಸೂಚಿಸಲಾದ ರಿವಾಸ್ಕಲರೈಸೆಶನ್ನ.

ಎಲ್’artériographie reste létape indispensable de lexploration des malades destinés à être traités chirurgicalement ou par des méthodes endo-vasculaires.

ನೇ- ವರ್ಗೀಕರಣ :

1/ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರ್ಗೀಕರಣದ :

ಮೊದಲ ವರ್ಗೀಕರಣ Leriche ಮತ್ತು ಕಾರಂಜಿ ಎಂಬ ಪ್ಯಾಡ್ 1952

ಸ್ಟೇಡ್ 1 : ರೋಗಿಯ ರೋಗ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು. ಎಲ್’examen physique retrouve labolition dau moins un pouls périphérique ou un IPS <0.9.

ಸ್ಟೇಡ್ 2 : ರೋಗಿಯ ಒಂದು ಕುಂಟು ನಡಿಗೆಯ ಹೊಂದಿದೆ.
ವೇದಿಕೆಯ 2a : ಸ್ವಲ್ಪ ಲಿಂಪ್ (100m ಹೆಚ್ಚಿನ ಪರಿಧಿಯ)
ಹಂತ 2 ಬಿ : ತೀವ್ರ ಕುಂಟು ನಡಿಗೆಯ ಗೆ ಮಧ್ಯಮ (ಪರಿಧಿಯ ಕಡಿಮೆ 100m ಹೆಚ್ಚು)

ಸ್ಟೇಡ್ 3 : ರೋಗಿಯ ನೋವು ಶಾಶ್ವತ ಹೊಂದಿದೆ, ವಿಶ್ರಾಂತಿ ಮತ್ತು ವಾಕಿಂಗ್ ದೂರದ ಶೂನ್ಯವಾಗಿರುತ್ತದೆ, le malade dort en laissant pendre sa jambe hors du lit afin dêtre soulagé.

ಸ್ಟೇಡ್ 4 : le malade présente un trouble trophique à type dulcère artériel ou de gangrène.

ಈ ವೈದ್ಯಕೀಯ ವರ್ಗೀಕರಣದ, ಸರಳ ಮತ್ತು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕ, ಎಂಬ ಹಲವು :

 • ಗಾಯಗಳು ಸ್ಥಳದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಲು ಖಾತೆಗೆ ಮರೆಯಬೇಡಿ.
 • ರೋಗದ ರೇಖಾತ್ಮಕ ಪ್ರಗತಿಯ ಸೂಚಿಸುತ್ತದೆ, ಇದು ಬಹಳ ವಿರಳ.

2/ ಪ್ರಸ್ತುತ ರೇಟಿಂಗ್ :

ನಿಜ ಎ / ಇನ್ಫ್ರಾ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಹಂತವನ್ನು :

ಗಮನಾರ್ಹ ರಕ್ತ-ಚಲನೆಯ ಹಾನಿಯಾಗದೆಯೇ PAD

ಸಬ್ ಕ್ಲಿನಿಕಲ್ ಅಪಧಮನಿಯ-ಕಾಠಿಣ್ಯದ ಗಾಯಗಳು ಇರುವಿಕೆ : ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು, pas de signes à l’ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ

B/ Le stade dischémie à l’ಪ್ರಯತ್ನ : ಹೊಂದಾಣಿಕೆ :

AOMI sans traduction clinique dans les conditions dactivité usuelle du patient malgré la présence de lésions occlusives hémodynamiquement significatives :

 • ಯಾವುದೇ ಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಚಿಹ್ನೆಗಳು
 • Présence de signes à l’ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ (abolition d’ಪಲ್ಸ್, ನಾಳೀಯ ಗೊಣಗುತ್ತಿದ್ದರು, ಹೆಚ್ಚಾಗುತ್ತದೆ ಅಥವಾ ಐಪಿಎಸ್ ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಡಾಪ್ಲರ್ ಸಂಕೇತಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ ವಿಶ್ರಾಂತಿ ವ್ಯಾಪಿಸುತ್ತದೆ supine)

AOMI avec claudication intermittente douloureuse d’ಪ್ರಯತ್ನ, ವಿವಿಧ ಪದವಿಗಳನ್ನು (ಅದೇ ಊರ್ಜಿತಗೊಳಿಸುವಿಕೆಯ ಮಾನದಂಡಗಳನ್ನು)

C/ Le stade dischémie permanente :

ಅಥವಾ ಗಾಯಗೊಂಡ ಸದಸ್ಯ ಜೀವಂತಿಕೆ ಬೆದರಿಕೆ, ಹೊಂದಾಣಿಕೆ :

 • ಉಳಿದ ನೋವು PAD, ಫೂಟ್ ಸ್ಥಿತಿ ಉಪಶಮನಗೊಂಡರೆ
 • ಕೊನೆಯಲ್ಲಿರುವ ಪೌಷ್ಟಿಕ ಕಾಯಿಲೆ PAD, ಚಿಕ್ಕ (ಅಲ್ಸರ್ ಬಂಡಾಯ, ನಾಭಿ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್, ರಕ್ತಕೊರತೆಯ ಕಾಲು ಪ್ರಸರಿಸುತ್ತವೆ) ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ (ವ್ಯಾಪಕ ಕಾಲು ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್).

D/ Lischémie critique chronique :

ಎಲ್’ischémie critique est définie par lun ou lautre des 2 ಈ ಮಾನದಂಡವನ್ನು :

– ನೋವು ಶಾಮಕ ಅಗತ್ಯ ರಕ್ತಕೊರತೆಯ ಉಳಿದ ನೋವು, ನಿರಂತರ ಅಥವಾ ರಿಂದ ಮರುಕಳಿಸುವ 2 ವಾರಗಳ, ಕಣಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚನ ಒತ್ತಡ ಜೊತೆ < 50mmHg (ವಾಸ್ತವವಾಗಿ < 70mmHg) et/ou pression à lorteil < 30mmHg
– ಹುಣ್ಣಾಗಿ ಅಥವಾ ಕಣಕಾಲಿನಲ್ಲಿ ಸಂಕೋಚನ ಒತ್ತಡ ಜೊತೆ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್ ಟೋ ಅಥವಾ ಕಾಲಿನ < 50 mmHg (ವಾಸ್ತವವಾಗಿ < 70 mmHg) et/ou pression à lorteil < 30 mmHg

VIII ನೇ- ವೈದ್ಯಕೀಯ ರೂಪಗಳು :

ಸಿಂಡ್ರೋಮ್’oblitération de laorte terminale (Leriche) :

– ಶಕ್ತಿಹೀನತೆ : ಸಾಕಷ್ಟು ರಕ್ತ ಹರಿವು, cavernous ದೇಹಗಳನ್ನು ತುಂಬಲು
– ಕಡಿಮೆ ಅವಯವಗಳ ವಿಪರೀತ ಆಯಾಸ ಮತ್ತು INF ಎಂಬಿ ನಲ್ಲಿ pulselessness.
– ಕಡಿಮೆ ಅವಯವಗಳ ಸ್ನಾಯುವಿನ ಕ್ಷೀಣತೆ
– ಬಿಳಚಿಕೊಳ್ಳುವಿಕೆ ಕಾಲುಗಳು, ತಮ್ಮ ಉನ್ನತಿ ಹೆಚ್ಚಿದ

ಸಿಂಡ್ರೋಮ್’oblitération iliaque :

– ತೊಡೆಯೆಲುಬಿನ ನಾಡಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಕಣ್ಮರೆ
– ಮರುಕಳಿಸುವ ಕುಂಟು ನಡಿಗೆಯ lumbosacral ಏಕಪಕ್ಷೀಯ
– ತೊಡೆಯ ಅಸಮಪಾರ್ಶ್ವ ಕ್ಷೀಣತೆ

ಮುಚ್ಚುವಿಕೆ femoropopliteal ಮತ್ತು ಲೆಗ್ಗಿಂಗ್ :

ನಾಡಿ ಕಣ್ಮರೆಗೆ ತೊಡೆಯ ಮತ್ತು ಕಾಲಿನ ಮರುಕಳಿಸುವ ಕುಂಟು ನಡಿಗೆಯ distally

-> Selon l’ವಯಸ್ಸಿನ :

ಯುವ ರೋಗಿಗಳನ್ನು ಫಾರ್ಮ್ಸ್ :

ಟೋಪೋಗ್ರಫಿ ಸಾಮಾನ್ಯ Iliac ಅಪಧಮನಿಯ.

ಫಾರ್ಮ್ಸ್ ಹಿರಿಯರು :

 • ಅಪಧಮನಿಯ ಕಾಯಿಲೆಗೆ ಪ್ರಸರಿಸುತ್ತವೆ
 • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಗಮನಾರ್ಹ ಕಾಲಿನ ಗಾಯದಿಂದ
 • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಡವಾದ ದಾಳಿ
 • ಸಂಕೀರ್ಣವಾದ ರೋಗಲಕ್ಷಣಗಳನ್ನು ಆವರ್ತನ : ಕಷ್ಟ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ
 • ಸಂಸ್ಕರಣೆ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸಲಾಗಿದೆ

-> ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ :

 • ಅಪಧಮನಿಯ ನೆಟ್ವರ್ಕ್ ಇರಿಸಿದ್ದನು : ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸಾ ಆಯ್ಕೆಗಳನ್ನು ಕಡಿಮೆ
 • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಕ್ಷಿಪ್ರ ಆರೋಹ್ಯತೆ.

-> ಮಧುಮೇಹ ರಲ್ಲಿ :

 • ನರರೋಗದ ಫ್ರೀಕ್ವೆನ್ಸಿ
 • ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ತಡವಾಗಿ ಹಂತ III ಮತ್ತು IV
 • ಸ್ಥಳ poplito ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ-ಪ್ರಬಲವಾಗಿದ್ದ ಲೆಗ್
 • ಪೌಷ್ಟಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ತೊಡಕುಗಳು

IX ನೇ- ತೊಡಕುಗಳು :

Passage à un stade dischémie plus avancé :

ಅನುವಾದ ಸ್ಥಳೀಯ ವಿಕಾಸಾತ್ಮಕ ಅಪಘಾತದಲ್ಲಿ (aggravation de lobstruction artérielle) ಅಥವಾ ಪರ್ಯಾಯ ಹರಿವು ಕೆಳಮಟ್ಟಕ್ಕೆ (ಕಡಿತ ಚಟುವಟಿಕೆ…)

ಹೆಚ್ಚುಕಾಲ ಬದಲಾಯಿಸಬಹುದು : ನಿವರ್ತನ (50 % II ನೇ ಮತ್ತೆ ಆಗಲು ರೋಗ ಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಆಯೋಜಿಸಿತಲ್ಲದೆ, 50 % ಹಂತ II ಅಥವಾ ವೇದಿಕೆಯ ನಾನು III ನೇ ರಿಟರ್ನ್ ಆಯೋಜಿಸಿತಲ್ಲದೆ) ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ – ಸ್ಥಿರೀಕರಣ – ಉಲ್ಬಣಕ್ಕೆ

ತೀವ್ರ ರಕ್ತಕೊರತೆಯ :

Situation de décompensation hypoxique segmentaire ou globale dun membre mettant en péril la fonction et la conservation du membre

Tableau clinique dapparition rapide ou brutale :
– ಶೀತ ಸದಸ್ಯ, ತಿಳಿ, ಯಾತನಾಮಯವಾಗಿದೆ, ಲೇಮ್ನೆಸ್
– ಅಪಧಮನಿಯ ನಾಡಿ ಅಬಾಲಿಷನ್,
– ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಡಿ recoloration,
– ಸಂವೇದನಾ ಮೋಟಾರ್ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗಳು ಆಕ್ರಮಣವನ್ನು

X- ಚಿಕಿತ್ಸೆ :

ಎ / ಪೂರ್ವ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ :

ಈ ವರದಿಯನ್ನು ಗುರಿಗಳನ್ನು :

Evaluer les grandes fonctions métaboliques et laptitude du malade à supporter la thérapeutique choisie.
Rechercher dautres localisations de la maladie athéromateuses

ಎಲ್’écho-Doppler des artères à destinée cérébrale : ಆಗಲು ವಾಡಿಕೆಯ ಹೊಂದಿದೆ, ಮಿದುಳಿನ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ಮೂಲಕ ಅಲ್ಲಿ ಸೂಕ್ತ ಪೂರಕವಾದ, ಎಂಆರ್ಐ ಅಥವಾ arteriography

Bilan dévaluation cardiaque : ಮತ್ತು ವಿಶೇಷವಾಗಿ, ಪರಿಧಮನಿ ಕಾಯಿಲೆ ಪ್ರಮಾಣಿಕ ಡಿಟೆಕ್ಷನ್ : ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ + ಇಸಿಜಿ + ಎಕೋಕಾರ್ಡಿಯೋಗ್ರಫಿಯಲ್ಲಿ + Epreuve deffort/scintigraphie myocardique et éventuellement une coronarographie ++++

ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಪ್ರಮುಖ ಚಯಾಪಚಯ ಕಾರ್ಯಗಳನ್ನು : ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಉಸಿರಾಟ ಶ್ವಾಸಕೋಶದ ಕ್ರಿಯೆಯ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನು (EFR ನ್ನು), ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ.

ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ ವಿಜ್ಞಾನದ ಮಾದರಿಗಳನ್ನು : ಪೌಷ್ಟಿಕ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ವೇಳೆ :
– ಪರಿಶೀಲಿಸಿ ಧನುರ್ವಾಯು ಲಸಿಕೆ
– ಸ್ಥಳೀಯ ಆರೈಕೆ ಸ್ವಚ್ಛತೆ
– ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳ ರೋಗನಿರೋಧಕ ಗ್ಯಾಂಗ್ರೀನ್

Les foyers chroniques d’ಸೋಂಕು devraient de même être éradiqués avant linsertion dun implant vasculaire.

ಬಿ / ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ :

ಗಳು’applique à tous les malades porteurs de lésions athéromateuse de laorte et des membres inférieurs.

1/ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ಕಂಟ್ರೋಲ್ :

ಖಂಡಿತವಾಗಿ ಈ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಭಾಗವಾಗಿದೆ :

ಎಲ್’arrêt de lintoxication tabagique ಸಾಧಿಸಿದ ಮತ್ತು ನಿರ್ವಹಣೆ ಮಾಡಬೇಕು

dyslipidemia ನಿಯಂತ್ರಣ : ವಾರ್ಷಿಕ ಜೀವಶಾಸ್ತ್ರ ಕನಿಷ್ಟ ಪರಿಶೀಲಿಸಬೇಕು. ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಸ್ಟಾಟಿನ್ಸ್ದೊಂದಿಗೆ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಈ ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಡ್ಡಾಯವಾಗಿದೆ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ, ಒಂದು ಗುರಿಯನ್ನು (ಎಲ್ಡಿಎಲ್)-ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್ 1 ಗ್ರಾಂ / ಲೀ 0.7gr / ಲೀ ನೋಡಿ.

ಮಧುಮೇಹ : imperatively ಸಂಶೋಧಿಸಿ ಸರಿದೂಗಿಸುವಂತಿರಬೇಕು.

ಎಲ್’ಅಧಿಕ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ : son contrôle reste essentiel, mais il faut garder à lesprit la possibilité dune déstabilisation de lésions artérielles critiques par un traitement antihypertenseur trop vigoureux, ಬೀಟ ಬ್ಲಾಕರ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿ ಗುರಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಕಡಿಮೆ ಅಥವಾ ಗೆ ಸಮನಾಗಿರಬೇಕು 140/90 ಯಾವುದೇ ರೋಗಿಯ arteritic ರಲ್ಲಿ mmHg, ಮಧುಮೇಹ ಅಥವಾ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸಾಕಷ್ಟು ರೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಹೊರತುಪಡಿಸಿ, ಇದು ಕಡಿಮೆ ಎಂದು ಅಥವಾ ಸಮ 130/80 mmHg.

2/ ಥ್ರಂಬೋಸಿಸ್ನ ತಡೆಗಟ್ಟುವಿಕೆ :

ಕಿರುಬಿಲ್ಲೆ ಪ್ರತಿರೋಧಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸುವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾದದ್ದು ಮತ್ತು ಥ್ರಂಬೋಎಂಬೋಲಿಕ್ ಘಟನೆಗಳು ತಡೆಗಟ್ಟಲು ಗುರಿ, ಮಿದುಳು ಮತ್ತು ಹೃದಯದ ಸೇರಿದಂತೆ.

ಎಲ್’aspirine à faibles doses (75 ರಲ್ಲಿ mG 325 ದೈನಂದಿನ ಮಿಗ್ರಾಂ) a fait la preuve de son efficacité dans cette indication et le clopidogrel peut également être utilisé en cas dintolérance à l’ಆಸ್ಪಿರಿನ್. ಕೆಲವು, ಇದು ಆಯ್ಕೆಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾರ್ಪಟ್ಟಿದೆ. ಎಲ್’utilisation concomitante de ces deux antiplaquettaires nest pas recommandée chez le malade tout-venant car elle majore le risque hémorragique.

3/ ಸ್ಥಿರೀಕರಣ ಫಲಕಗಳನ್ನು :

ಪ್ಲೇಕ್ ಸ್ಥಿರತೆ ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಪ್ರಮುಖ ಗುರಿಗಳಲ್ಲಿ ಒಂದಾಗಿದೆ. ಈ ಸ್ಥಿರತೆ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಸ್ಯಾಟಿನ್ ಪ್ಲಿಯೊಟ್ರೋಪಿಕ್ ಪರಿಣಾಮಗಳ ಮೂಲವನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ.

4/ ಅಪಧಮನಿಯ ವ್ಯಾಸೊಡಿಲೇಟರ್ಗಳು :

Classiques ರೀತಿಯ buflomedil (Fonzylane 300®), ಗಿಂಕ್ಗೊ ಬಿಲೋಬ ಮಾನಕೀಕೃತ ಉದ್ಧರಣ (Tanakan®), naftidrofuryl (Praxilene 200®), pentoxifylline (ಟೊರೆಂಟ್ 400®).

Longtemps largement prescrits mais ne semblent pas apporter de bénéfice notable en terme daugmentation du périmètre de marche chez le claudicant et encore moins chez le patient en situation de sauvetage de membre.

5/ ಹೆಪ್ಪುರೋಧಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ : ಮತ್ತು

 • ತೊಡಕುಗಳು thromboemboliques ಐಗ್ವೆಸ್
 • ಪ್ರಾಸ್ಥೆಟಿಕ್ ಆರೋಹಣಗಳು patency ಕಳಪೆ ಹಾಸಿಗೆ ನಿರ್ವಹಿಸಲು.

6/ ಪ್ರತಿರೋಧಕ’ಕಿಣ್ವ ಡಿ ಪರಿವರ್ತನೆ (ಐಇಸಿ) :

ಡಿ’instauration progressive par paliers de 2 ಗೆ 4 ವಾರಗಳ, ಒತ್ತಡದಲ್ಲಿ ರಕ್ತದೊತ್ತಡ ಮತ್ತು ಕ್ರಿಯೇಟಿನೈನ್ ಪರಿವೀಕ್ಷಿಸಲು.

C/ Réadaptation à l’ಪ್ರಯತ್ನ :

ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ’agît dun élément fondamental de la prise en charge.

ಶಾರೀರಿಕ ವ್ಯಾಯಾಮ 30 minutes par jour trois fois par semaine est un impératif chez le patient atteint dartériopathie afin de développer un réseau artériel de suppléance.

ಒಂದು ಪರಿಣಾಮಕಾರಿಯಾಗಿರಬಹುದು ಅಂದಾಜು 80% ಪ್ರತ್ಯೇಕಿಸಿ ಬಾಹ್ಯ ತೊಡೆಯೆಲುಬಿನ ಗಾಯಗಳು ಒ.

ಡಿ / ಚಿಕಿತ್ಸೆಗಳು ರಿವಾಸ್ಕಲರೈಸೆಶನ್ನ :

1- endovascular ತಂತ್ರಗಳನ್ನು :

ಮುಖ್ಯ ತಂತ್ರಗಳು ಆಂಜಿಯೋಪ್ಲ್ಯಾಸ್ಟಿ ಮತ್ತು ಸ್ಟೆಂಟ್ ಇವೆ (ನಳಿಕೆ)

2- ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಅಪಧಮನಿ ಬೈಪಾಸ್ ಬೈಪಾಸ್ :

 • ಒಂದು ಅಭಿಧಮನಿಯ ಬಳಸಿಕೊಂಡು ಅಭಿಧಮನಿಯ ಕಸಿ.
 • prostheses ಎಲ್ಲಾ ಗಾತ್ರಗಳ ಎರಡೂ ಬಗೆಯ ಸಂಶ್ಲೇಷಿತ ನೂಲು ಲಭ್ಯವಿದೆ, ಟೆಫ್ಲಾನ್ ವಿಸ್ತರಿಸಿವೆ.

3- ಲಾ thrombo-endartériectomie :

ಎಲ್ atheromatous ನಾನು ಇ ಆಸ್ತಿ ತೆಗೆದು ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತದೆ. ಇದು ಅಗತ್ಯ LEMENT ತೊಡೆಯೆಲುಬಿನ ಇಬ್ಭಾಗಿಸುವಿಕೆಯ ಮೀರಿ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸಿದರೆ

4- ವಿಧಾನಗಳು hyperémiantes :

La sympathectomie est restreinte à peu d’ಸೂಚನೆಗಳೂ

5- ಅಂಗಚ್ಛೇದನೆಗಳು :

ಅವರು ಕಿರು ಮಾಡಬಹುದು (ಆಧಾರ ದಿಕ್ಕಿನಲ್ಲಿ) ಅಥವಾ ಪ್ರಮುಖ (ತೊಡೆಯ ಅಥವಾ ಕಾಲಿನ).

ಇಲೆವೆನ್- ಸೂಚನೆ :

Prise en charge thérapeutique dun patient au stade dischémie d’ಪ್ರಯತ್ನ :

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಚಿಕಿತ್ಸೆ :

ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶಗಳನ್ನು ನಿಯಂತ್ರಣ + antiagrégant + ಸ್ಟಾರ್ + ಐಇಸಿ ± ಅಪಧಮನಿಯ ವ್ಯಾಸೊಡಿಲೇಟರ್ಗಳು ಯಾವಾಗಲೂ ಮೆಚ್ಚುಗೆ ಇದೆ

Une réadaptation à l’ಪ್ರಯತ್ನ : ಮೂರಕ್ಕೆ ಆರು ತಿಂಗಳ ಎಲ್ಲಾ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡಬೇಕು.

Reperfusion ಚಿಕಿತ್ಸೆ (ಶಸ್ತ್ರಚಿಕಿತ್ಸೆ ಅಥವಾ endovascular ಚಿಕಿತ್ಸೆ)

sont proposés après échec d’ಕನಿಷ್ಠ 3 mois dun traitement médical bien conduit ou plus précocement en cas de lésion proximale invalidante ou menaçante.

ಯುರೋಪಿಯನ್ ESC ಶಿಫಾರಸು

Cours du Dr Foudad – ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟೈನ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ