స్వాగత 1స్టంప్ సంవత్సరం కోర్సులు బయోకెమిస్ట్రీ

కోర్సులు బయోకెమిస్ట్రీ

Dans cette catégorie vous trouverez les cours de première année de médecine de Biochimie.

పరిచయం లక్షణాలు, పరిభాష మరియు ఎంజైములు వర్గీకరణ

ఉద్దేశాలు : అధికారిక నామావళి మరియు ఫంక్షనల్ ప్రాథమికాలు తెలుసు. తెలుసు 6 ఎంజైమ్ తరగతులు మరియు వాటి పని లక్షణం. ఉత్ప్రేరణ స్పందన వ్రాయడం అభ్యాసం ...