ಹೃದಯ ಅನ್ವೇಷಣೆಗಳು – ಜೈವಿಕ ಸಂಶೋಧನೆಗಳಿಂದ

0
4350

1/ ಶೇಖರಣಾ ಪ್ರಮಾಣ (ವಿ) :

ಸಿ’est un marqueur simple de l’ಉರಿಯೂತ. ಇದು ಸರಿಯಾಗಿ ಎತ್ತರ ಮತ್ತು ಪ್ರಮಾಣಿತ ಮಾಡಬೇಕು ನಿಯಮಗಳು.

  • ಇದು ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಪರಿಣಾಮಗಳನ್ನು ಹೊಂದಿದೆ ಒಂದು ಬೇನೆ ಶಂಕಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ.
  • Elle est utile en cas de suspicion datteintes telles que l’ಸೋಂಕು ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೊಕಿಕ್, ಅಪಧಮನಿಯೂತ ಉರಿಯೂತದ, ಎಲ್’endocardite infectieuse.

2/ ಫಾರ್ಮುಲಾ ಬ್ಲಡ್ ಕೌಂಟ್ (ಮುಚ್ಚಿದ) :

ಇದು ಹೈಲೈಟ್ ಮಾಡಬಹುದು :

  • ಲ್ಯೂಕೊಸೈಟೊಸಿಸ್, témoin dune infection sous-jacente
  • Une anémie ferriprive ou dallure inflammatoire.

3/ ಆಸೋ (ವಿರೋಧಿ Streptolysines ಒ) :

ಸಿ’est un marqueur de l’ಸೋಂಕು ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೊಕಿಕ್, ರಕ್ತದಲ್ಲಿ ಹೀಮೊಲಿಟಿಕ್ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೊಕಸ್ ಪಿ ಅಂಗೀಕಾರದ ಸಂಕೇತ. ಸಿ’est un marqueur demandé dans certaines affections à retentissement cardiaque comme le rhumatisme articulaire aigu (Hriaa).

4/ ಕಾಯಿಲೆಯು CRP (ಸಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯಾತ್ಮಕ ಪ್ರೋಟೀನ್) :

ಸಿ’est une protéine de l’ಉರಿಯೂತ. Elle est toujours élevée dans l’ಸೋಂಕು ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೊಕಿಕ್. ಇದು ವಿ ಹೆಚ್ಚು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ.

5/ ರಕ್ತದ ಫೈಬ್ರಿನೊಜೆನ್ :

ಸಿ’est un marqueur inflammatoire.

6/ ಸ್ಮೀಯರ್ ಗಂಟಲು :

Son intérêt réside dans la mise en évidence à lexamen direct du germe streptococcique.

7/ ರಕ್ತ ಸಂಸ್ಕೃತಿ :

ಸಿ’est un examen fondamental en cas de suspicion dendocardite bactérienne; ಇದು ಕ್ಯಾಸ್ಟನೆಡ ಮಧ್ಯಭಾಗದಿಂದ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಳಬೇಕು, ಜ್ವರ ಗರಿಷ್ಠ ಸಮಯದಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಥ್ರಿಲ್ ವೇಳೆ ತಕ್ಷಣ ತಂದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯ ಲ್ಯಾಬ್.

8/ ಮೂತ್ರದ ಕೆಸರು :

Examen pratique a la recherche dune hématurie microscopique et d’ಪ್ರೊಟೀನುರಿಯಾ, témoins dune localisation rénale de l’ಸೋಂಕು.

9/ ರಕ್ತದ ಸಕ್ಕರೆ :

ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ ಪ್ರಯತ್ನಿಸಿದರು, ಮಧುಮೇಹ ಜನರ ಹೃದಯರಕ್ತನಾಳದ ಅಪಾಯಕಾರಿ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಮತ್ತು ಪ್ರಮುಖ ಸ್ವತಂತ್ರ ಏಕೆಂದರೆ.

10/ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಣೆ :

Systématiquement exploré pour rechercher une atteinte systémique ou pour permettre dadapter la posologie des médicaments cardiotropes.

12/ ಎಲ್’exploration dune anomalie lipidique (eal) :

ಒಟ್ಟು ಕೊಲೆಸ್ಟರಾಲ್ assaying ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, ಅದರ ಭಿನ್ನರಾಶಿಗಳನ್ನು (ಎಚ್ಡಿಎಲ್ ಎಟ್ ಎಲ್ಡಿಎಲ್), ಮತ್ತು ಟ್ರೈಗ್ಲಿಸರೈಡ್ಗಳು. Une anomalie lipidique représente un facteur de risque cardiovasculaire et sera donc demandé devant toute exploration dune cardiopathie ischémique et/ou dans l’ಎಚ್.ಟಿ.ಎ.

13/ ಪಿತ್ತಜನಕಾಂಗದ ಕ್ರಿಯೆಯ :

Peuvent être demandées à la recherche de répercussions hépatiques dune cardiopathie ou systématiquement pour éviter la toxicité de certaines drogues cardiotropes à métabolisme hépatique.

14/ ಬಿಎನ್ಪಿ (ಮಿದುಳಿನ ನ್ಯಾಟ್ರಿಯುರೇಟಿಕ್ ಪೆಪ್ಟೈಡ್) ಅಥವಾ ಪೆಪ್ಟೈಡ್ ಬಿ ಮಾದರಿಯ ನ್ಯೂಟ್ರಿಯೋರೆಟಿಕ್ :

ಬಿಎನ್ಪಿ ಒಂದು ಪ್ರೋಟೀನ್ ರಕ್ತ ಪರಿಚಲನೆ ಇದೆ. ಇದು ಎಡ ಹೃದಯ ವೈಫಲ್ಯ ಎಡ ಕುಹರದ ಮೂಲಕ ಹೇರಳವಾಗಿ ಉತ್ಪಾದಿಸಲಾಗುತ್ತದೆ, ಅಡಿಯಲ್ಲಿ’ಪರಿಣಾಮ’étirement des cellules musculaires du cœur. Son dosage constitue depuis peu une aide au diagnostic de l’ಹೃದಯಾಘಾತ.

15/ Troponines, myoglobine, CPK ಎಂಬಿ… :

ಹೃದಯ ಸ್ನಾಯುವಿನ ನೆಕ್ರೋಸಿಸ್ ಗುರುತುಗಳು

Cours du Dr Chelouache .T – ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟೈನ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ