പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങൾ എന്നിവ നീരുവന്നിരിക്കുന്നു നോഡ് ആശയും സസ്യശാസ്ത്രത്തിന്

0
7917

1- ആമുഖം- DEFINITION :

 • നീരുവന്നിരിക്കുന്നു ചെറിയ, വൃക്ക ആകൃതിയിലുള്ള അവയവങ്ങൾ ആകുന്നു, ഒരു അവസ്ഥ, ഏതാനും മില്ലീമീറ്റർ നീളം (5൧൦ംമ് à മില്ലീമീറ്റർ), പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങൾ ല് സഹിതം (നീരുവന്നിരിക്കുന്നു രക്തചംക്രമണം).
 • നീരുവന്നിരിക്കുന്നു പെരിഫറൽ ല്യ്ംഫൊഇദ് അവയവങ്ങൾ ആകുന്നു (ദ്വിതീയ പറഞ്ഞു ) ,ന്റെ സൈറ്റുകൾ’immunopoièse c.a.. d ലിംഫോയിഡ് ആശ്രിത കോശങ്ങളുടെ ഉത്പാദനം’ലിംഫോപോയിസിസിന്റെ സൈറ്റുകളായ സെൻട്രൽ ലിംഫോയിഡ് അവയവങ്ങൾക്ക് വിരുദ്ധമായി ആന്റിജൻ, അതായത് ആന്റിജനിക് ഉത്തേജനത്തിൽ നിന്ന് വ്യത്യസ്തമായി ലിംഫോയിഡ് സെല്ലുകളുടെ ഉത്പാദനം.
 • അവ ലിംഫിന്റെ ഫിൽട്ടറുകളാണ്, ഒപ്പം പ്രതിരോധത്തിൽ വലിയ പങ്കുവഹിക്കുന്നു’സൂക്ഷ്മാണുക്കൾ (വൈറസ്, ബാക്ടീരിയ മുതലായവ…) കാൻസർ കോശങ്ങൾ പ്രചാരത്തിനും.

2- LOCATION എന്ന :

 • സെർവിക്കൽ പ്രദേശങ്ങൾ, കക്ഷീയ, ഇന്ഗുഇനല്.
 • പ്രീ-vertebral പ്രദേശങ്ങളിൽ അല്ലെങ്കിൽ അവർ വലിയ ഒരളവുവരെ ആൻഡ് വയറിലെ ഉപകരണങ്ങൾ ഉതകുന്നതും.
 • അംഗങ്ങൾ കുഴയുന്ന തൊഴുത്തുകളും.
 • ഒരളവുവരെ ആൻഡ് വയറുവേദന വിസ്ചെര എന്ന ഹിലുമ് ൽ.
 • റൂട്ട് എന്നതിലും മെസെംതെര്യ് പാളികൾ തമ്മിലുള്ള.

3- ഹിസ്തൊലൊഗിചല് ഘടന :

ഓരോ നീരുവന്നിരിക്കുന്നു നോഡ് നാലു ഘടകങ്ങൾ വിവരിക്കാൻ ഉണ്ട് :

 • ഒരു ചൊന്ജുന്ച്തിവ ഫ്രെയിം
 • ഒരു ല്യ്ംഫൊഇദ് പരെന്ഛ്യ്മ
 • ല്യ്ംഫതിച്സ്
 • രക്ത നെറ്റ്വർക്ക്

ഒരു- ഫ്രെയിമിംഗ് ചൊന്ജുന്ച്തിവ : രൂപീകരിച്ച :

ഒരു- ഒരു ടിഷ്യു മഹാ :

– കൊളാജൻ നാരുകൾ ആൻഡ് ചുരുക്കം ഇലാസ്റ്റിക് നാരുകൾ ഉണ്ടാക്കി.

– പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങൾ പൊയ്റോട്ട് ആൻഡ് എഫ്ഫെരെംത് അനുവദിക്കുന്നു.

ബി- ചൊന്ജുന്ച്തിവെ ബേകളും :

– ഇംതെര്ഫൊല്ലിചുലൈരെസ് : മഹാ ആ വേര്പെടുത്തുക, അവരുടെ ആഴത്തിലുള്ള പരസ്പരം ആശയവിനിമയം മസ്തിഷ്കാവരണങ്ങൾ ആൻഡ് ദെലിമിത് ചുബിച്ലെസ് നുഴഞ്ഞുകയറാൻ.

– ഇംതെര്ചൊര്ദൊന്നലെസ് : ക്രമരഹിത ക്രമീകരണം, ഒരു നാരുകളുള്ള കോർ = ഹിലുമ് ലെ ഇംതെര്ഫൊല്ലിചുലര് സ്പാനുകളുടെ കാണാമെന്നും നീട്ടാൻ.

സി- ഒരു ച്രൊഷ്ലിന്കെദ് കോശം :

 • ങ്ങള്’കണക്റ്റീവ് ഫ്രെയിംവർക്കിൽ ചേർക്കുന്നു.
 • ല്യ്ംഫൊഇദ് രൂപങ്ങളും പിന്തുണയ്ക്കുന്ന വലിയ മെഷ് ഫ്രെയിം അടുപ്പിക്കുന്നു .
 • അത് ഉൾപ്പെടുന്നു : * സെല്ലുകൾ = നിശ്ചിത മാക്രോഫേജുകളും നിര്ദേശം (എടുത്ത് സ്വതന്ത്ര മാക്രോഫേജുകളും ആകാൻ കഴിയും).

*രെതിചുലിന് നാരുകൾ.

ബി- പരെന്ഛ്യ്മ ല്യ്ംഫൊഇദ് :

അവൻ വിതരണം രണ്ടു മേഖലകളിൽ തീരുവ വേർതിരിച്ചു ഇനെ́ഗലെ ഡെസ് ക്രൊമാറ്റിൻ.

ഒരു- പെരിഫറൽ മേഖല = ZONE- ൽ മസ്തിഷ്കാവരണങ്ങൾ :

 • തിങ്ങിയ, നോഡ് പെരിഫറൽ പ്രദേശം ഗ്രൗണ്ടുകളും.
 • ഇത് രണ്ടു ഭാഗങ്ങളായി വിഭജിച്ചു :

1- ഒരു പുറം മസ്തിഷ്കാവരണങ്ങൾ :

 • ഉപരിതലത്തിൽ സൈൻ കീഴിലാണ്- അടങ്ങുന്ന ക്യാപ്‌സുലാർ അല്ലെങ്കിൽ മാര്ജിനല്’ക്രോസ്-ലിങ്ക്ഡ് സെല്ലുകളുടെ ഒരു അയഞ്ഞ ശൃംഖല, നാരുകൾ ആൻഡ് മാക്രോഫേജുകളും രെതിചുലിന്.
 • സബ്കാപ്സുലാർ സൈനസ് സുഷുമ്ന സൈനസുകളുമായി ആശയവിനിമയം നടത്തുന്നു’കണക്റ്റീവ് ബേകളുടെ ഉപരിതലത്തിൽ പ്രവർത്തിക്കുന്ന കോർട്ടിക്കൽ സൈനസുകളുടെ ഇടനിലക്കാരൻ.
 • ബാഹ്യ കോർട്ടിക്കൽ ഏരിയ രൂപം കൊള്ളുന്നത്’ഒരു ലിംഫോയിഡ് ടിഷ്യു എന്ന് വിളിക്കപ്പെടുന്ന ഗോളാകൃതി ഘടനകളായി : രോമകൂപങ്ങളും ല്യ്ംഫൊഇഒഎസ്.

2- ഒരു ആന്തരിക മസ്തിഷ്കാവരണങ്ങൾ : വിളിച്ചു പാരാ-മസ്തിഷ്കാവരണങ്ങൾ പ്രദേശങ്ങൾ :

 • അതു പുറത്തെ മസ്തിഷ്കാവരണങ്ങൾ കൂടെ ഇപ്പോഴുമുണ്ടെന്നും.
 • ഇത് തൈമസിലെ-ആശ്രിത പ്രദേശം അല്ലെങ്കിൽ ക്രൊമാറ്റിൻ പൊരുത്തപ്പെടുന്നു ടി-തരത്തിലുള്ള (എൽടി).
 • ഇത് ല്യ്ംഫൊഇദ് രോമകൂപങ്ങളും ഭാര്യക്ക്.
 • അത് പോസ്റ്റ് വെഇംലെത്സ് ഉണ്ടാക്കി അതിന്റെ പ്രത്യേക വസ്ചുലരിജതിഒന് സ്വഭാവത്തിന് ആണ്- തലമുടി (ക്യൂബിക് എംദൊഥെലിഅല് സെല്ലുകൾ) സെല്ലുകൾ രക്തയോട്ടം നിന്ന് ആഴമുള്ള കോർട്ടെക്സ് ചേക്കേറാറുള്ളത് അതിലൂടെ.

3- രോമകൂപങ്ങളും ല്യ്ംഫൊഇദ് :

 • അവർ പുറത്തെ കോർട്ടെക്സ് പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള ഒരു സിംഗിൾ പാളി ക്രമീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.
 • ഈ സ്ഫെറിക്കൽ രൂപങ്ങളും അല്ലെങ്കിൽ സ്വതന്ത്ര സെൽ സാന്ദ്രത മറ്റു പ്രദേശങ്ങളിൽ ഉയർന്നതാണ്
 • ദിസ്തിന്ഗുഎ ന് :

– പ്രാഥമിക രോമകൂപങ്ങളും = വൃത്താകാരമോ സെൽ ക്ലസ്റ്ററുകൾ, തിങ്ങിയ, നിർമിച്ച’ഒരു എൽ‌ബി ജനസംഖ്യ (ഈ ഫോളിക്കിളുകളുടെ തലത്തിൽ n ഉണ്ട്’രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണമില്ല, പക്ഷേ എൽ‌ബി ഗുണനം വർദ്ധിച്ചു).

– ദ്വിതീയ രോമകൂപങ്ങളും : പരിഷ്ക്കരിച്ച പ്രാഥമിക രോമകൂപങ്ങളും രൂപീകരിച്ചിരിക്കുന്നത്.

അവർ ഗെര്മിനല് കേന്ദ്രം വിളിച്ചു വ്യക്തമായ സെന്റർ ഉണ്ടോ ( ഏത് രോഗപ്രതിരോധ പ്രതികരണം നടക്കുന്ന ) ചുറ്റപ്പെട്ട്’ഇടതൂർന്ന ലിംഫോസൈറ്റിക് കിരീടം.

ബി- സെൻട്രൽ ZONE മേഖലയിൽ = മെദുല്ലര്യ് :

 • ക്ലേയര്, അത് നോഡ് കേന്ദ്രം ഹിലര് മേഖലയിലെ ഗ്രൗണ്ടുകളും.
 • ഇത് അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു :

1- കയറു മെദുല്ലര്യ് :

*മൈസ്പെയ്സ് കോർട്ടെക്സ് എന്ന വിപുലീകരണങ്ങളെന്നും ദൃശ്യമാകുന്ന.

*അവർ ജില്ല അടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, പ്ലാസ്മ സെല്ലുകളും മാക്രോഫേജുകളും.

*അവർ ബേയ് വിളിച്ചു ഇറുകിയ മെദുല്ലര്യ് അറകളിൽ ഉപയോഗിച്ച് വേർതിരിച്ചിട്ടുണ്ടെന്നും .

2- ബേയ് മെദുല്ലൈരെസ് :

അവരുടെ ഘടന സുഷിരം ആ എംബസിക്ക്- ചപ്സുലര് .

3- ത്രവെഎസ് ഇന്റർ എന്നെങ്കിലും മെനൊരെസ് :

4- SUB ൽ Functional PU നീരുവന്നിരിക്കുന്നു :

കലകൾ എന്ന ല്യ്ംഫൊഇദ് പരെന്ഛ്യ്മ മൂന്ന് ഫങ്ഷണൽ ചൊംപര്ത്മെംത്സ് തിരിച്ചിട്ടുണ്ട് :

ഒരു- ZONE- ൽ ആശ്രിത ബി അല്ലെങ്കിൽ മേഖല ബി :

 • പുറത്തെ മസ്തിഷ്കാവരണങ്ങൾ മൂന്നായി ഒത്തുപോകുന്നതാണ്.
 • ജില്ല കോളനികൾ (വലിയതോതിൽ) ഏത് ദെംദ്രിതിച് എന്ന ഒരു സെൽ അറേ കോശദ്രവ്യമില്ലാതെ വളരെ ശാഖിതമായ കോശങ്ങൾ ബന്ധപ്പെട്ട ല്യ്ംഫൊഇദ് രോമകൂപങ്ങളും മേഖലകൾ.
 • അംതിഗെനിച് രചനയായിരുന്നു മുമ്പ് :
 • സോൺ ബി പ്രാഥമിക ല്യ്ംഫൊഇദ് രോമകൂപങ്ങളും സംഘടിപ്പിക്കുന്നത് (വിശ്രമിക്കുന്നു)
 • ഈ രോമകൂപങ്ങളും ചേർന്ന് ഉണ്ടായിരിക്കുന്നതാണ് : – ചെറിയ ക്രൊമാറ്റിൻ ബി

– ദെംദ്രിതിച് കോശങ്ങൾ അയഞ്ഞ നെറ്റ്വർക്ക്

 • അംതിഗെനിച് രചനയായിരുന്നു ശേഷം :

*ഗെര്മിനല് കേന്ദ്രം പാർശ്വഫലങ്ങൾ ല്യ്ംഫൊഇദ് രോമകൂപങ്ങളും രൂപം.

*ഈ ഭരണ ഉണ്ട് :

– ചെറിയ എൽ‌ബിയുടെയും ഡി’ദെംദ്രിതിച് കോശങ്ങൾ അയഞ്ഞ നെറ്റ്വർക്ക് .

– ഒരു കേന്ദ്ര മേഖല : സ്വഭാവത്തിന് :

 • ജില്ല സജീവമാക്കി : നിങ്ങൾ ചെംത്രൊച്യ്തെസ് ചെംത്രൊബ്ലസ്തെസ്
 • ദെംദ്രിതിച് സെല്ലുകളുടെ പഴത്തിന്റെ നെറ്റ്വർക്ക്
 • എൽടി (5 ഇതിനായി 10%)
 • മാക്രോഫേജുകളും

ബി- ZONE- ൽ ഥ്യ്മൊ-ആശ്രയിച്ച് മേഖല ടി OU :

 • , അർദ്ധ-കോർട്ടെക്സ് പ്രതിനിധാനം സസ്യഭക്ഷണം എൽടി,
 • ദെംദ്രിതിച് കോശങ്ങൾ സാന്നിധ്യം സ്വഭാവത്തിന് (സെല്ലുകൾ അവതരിപ്പിക്കുന്നു’ആന്റിജനുകൾ)
 • ഈ പ്രദേശത്തെ വസ്ചുലരിജതിഒന് പ്രത്യേക ആണ്, സെല്ലുകൾ രക്തത്തിലൂടെ നിന്ന് പാരാ-കോർട്ടെക്സ് ചേക്കേറാറുള്ളത് ഏത് മതിൽ പോസ്റ്റ്-ശ്വാസകോശത്തിൽ വെനുലെസ് ഉണ്ടാക്കിയ.

സി- ZONE- ൽ മെദുല്ലൈരെ : സമ്പന്നമായ പ്ലാസ്മ സെല്ലുകളും മാക്രോഫേജുകളും .

5- വസ്ചുലരിസതിഒന് :

ഒരു- വസ്ചുലരിജതിഒന് പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങൾ :

 • നീരുവന്നിരിക്കുന്നു പ്രകാരം നീരുവന്നിരിക്കുന്നു നോഡിൽ 5 ഇതിനായി 6 സുഷിരം കീഴിൽ കടന്നു ഏത് ലീഡ് ബന്ധപ്പെട്ട പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങൾ ഉപകരണങ്ങൾ- ചപ്സുലര്.
 • പിന്നെ അവൾ മെദുല്ലര്യ് സൈനസ്സുകൾ തുടരുന്നതായി മസ്തിഷ്കാവരണങ്ങൾ സൈനസ്സുകൾ നേടി.
 • ഹിലര് പ്രദേശം പ്രകാരം നീരുവന്നിരിക്കുന്നു നോഡ് ഇലകൾ ആ എഫ്ഫെരെംത് പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങൾ പാത്രം രൂപം ഈ സംഗമസ്ഥാനത്ത്.

ബി- വസ്ചുലരിജതിഒന് രക്തം:

 • ധമനികളുടെ ഹിലുമ് നൽകുക, അര്തെരിഒലെസ് പെരി-ഫൊല്ലിചുലര് അതാകട്ടെ ഓരോ ഫൊല്ലിച്ലെ കേന്ദ്രം എത്തിപ്പെടുന്ന പല ചപില്ലരിഎസ് നൽകാൻ തുടർന്ന് പ്രാന്തപ്രദേശങ്ങളിലുള്ള തിരികെ ഏത് ഒരു പോസ്റ്റ്-വെനുലെ ഒഴുകും കടന്നു ത്രബെചുലെ ഇന്റർ-ചൊര്ദൊന്നലെസ് ആൻഡ് വിഭജനം വോക്കിംഗ് സമയത്ത് രോമകൂപങ്ങളും ഇഞ്ചോടിഞ്ച് ശ്വാസകോശത്തിൽ.
 • വെനുലെസ് പോസ്റ്റ്- ചപില്ലരിഎസ് : ഒരു എംദൊഥെലിഉമ് സ്വഭാവസവിശേഷതകൾ കാണാം (ചുബൊഇദ് കോശങ്ങൾക്ക്) നീരുവന്നിരിക്കുന്നു നോഡ് പരെന്ഛ്യ്മ കയറി വെത്യാസം രക്തം കോശങ്ങൾ അനുവദിക്കുന്ന.

6- HISTPHYSIOLOGIE:

നീരുവന്നിരിക്കുന്നു നോഡ് നിരവധി പ്രവർത്തനങ്ങൾ :

 • നീരുവന്നിരിക്കുന്നു ഓഫ് ജലശുദ്ധീകരണ : ശേഷി d’വിദേശ മൃതദേഹങ്ങൾ നിർത്തുക.
 • അല്ല പ്രത്യേക ഉപകരണങ്ങൾ : ഡെഗ്മാസൈറ്റുകൾ വിദേശ മൃതദേഹങ്ങൾ ഫഗൊച്യ്തൊസിസ്.
 • ഹുമൊരല് പ്രതിരോധശേഷി : ഇതിന്റെ വികസനം’എൽ‌ബി വഴി ആന്റിബോഡികൾ പ്രചരിക്കുന്നു.
 • സെൽ-മദ്ധ്യസ്ഥത പ്രതിരോധശേഷി : എൽടി നൽകിയ.

7- GANGLIONARY CYTOPONCTIQN :

നീരുവന്നിരിക്കുന്നു നോഡ് ആഗ്രഹങ്ങളുടെ ബയോപ്സിയുടെ ലളിതമായ ആംഗ്യ ആണ്, നൊനിംവസിവെ, വേദനയേറിയ കടിച്ചു, ഏതെങ്കിലും ല്യ്ംഫദെനൊപഥ്യ് മുമ്പ് നേടാൻ എളുപ്പമാണ് ( അതായത് വലുപ്പത്തിലുള്ള ഏതെങ്കിലും വർദ്ധനവ് d’ഒരു നോഡ് ).

 • പലിശ : ഇത് പലപ്പോഴും ഒരു പ്രതികൂല പ്രതികരണ സന്ദർഭത്തിലേക്കോ ട്യൂമർ പാത്തോളജിയിലേക്കോ ദ്രുതഗതിയിലുള്ള ഡയഗ്നോസ്റ്റിക് ഓറിയന്റേഷൻ അനുവദിക്കുന്നു, തുടർന്ന് തിരിച്ചറിവ് നൽകുന്നു’ഹിസ്റ്റോളജിക്കൽ വിശകലനത്തിനുള്ള ബയോപ്സി .
 • സന്വദായം : ഒരു നേർത്ത ഷോർട്ട് സൂചി പരിചയപ്പെടുത്തുന്ന അടങ്ങിയിരിക്കുന്നു (25ജി) ൽ’രണ്ട് വിരലുകൾക്കിടയിൽ നിശ്ചലമാക്കുകയും പിന്നിലേക്കും പിന്നിലേക്കും നിരവധി യാത്രകൾ നടത്തിയ ശേഷം ലിംഫെഡെനോപ്പതി’ഒരു ഭ്രമണം’ശേഖരിച്ച ലിംഫ് നോഡ് ജ്യൂസ് ഉപയോഗിച്ച് സൂചി കുറച്ച് സ്മിയറുകൾ ഉണ്ടാക്കുക.
 • എല്ലാ സാഹചര്യങ്ങളിലും, ലിംഫ് നോഡ് അഭിലാഷം അനുവദിക്കുന്നു’രോഗനിർണയത്തെ വേഗത്തിൽ നയിക്കുകയും അധിക പരീക്ഷകൾ തിരഞ്ഞെടുക്കുന്നതിന് സഹായം നൽകുകയും ചെയ്യുക.
ചിത്രം 1 : സാഗിറ്റൽ വിഭാഗം’ഒരു ലിംഫ് നോഡ് ഒരു /ജനറൽ ഓർഗനൈസേഷൻ ബി /രക്തവും പ്രതിരോധപ്രവർത്തനങ്ങൾ വസ്ചുലതുരെ
ചിത്രം 2 : Sine സബ് കായ
ചിത്രം 3 : മെദുല്ലര്യ് കയറുകളും സൈനസ്സുകൾ
ചിത്രം 4 : നിരയിലാണ് ഇംതെര്ചൊര്ദൊന്നലെ ചൊന്ജുന്ച്തിവ

DR N കോഴ്സ്. അഫൊഉത്നി – കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ഫാക്കൽറ്റി