వ్యతిరేక కణితి రోగనిరోధక శక్తి

0
7614

పరిచయం :

కణజాలం పునరుత్పత్తి కఠిన నియంత్రణలో తప్పక మానసిక ప్రక్రియ. Toute anomalie qui survient risque de conduire à linitiation dun processus tumoral. ట్యూమర్ సెల్ కొన్ని లక్షణాలు కోల్పోవటంతో, en acquis dautres qui la rende immortelle. ఇటువంటి ఒక ఘటం డిస్రప్ట్స్ పనిచేయనప్పుడు కణజాలం యొక్క ఉనికి మరియు రోగనిరోధక వ్యవస్థ కోసం ఒక లక్ష్యం సూచిస్తుంది.

Une lutte entre la cellule tumorale et le système immunitaire est engagée et le résultat dépend de la performance du système immunitaire dune part et des capacités déchappement de la tumeur de l’ఎక్కడైనా.

నేను- కణితి న జనరల్ :

1- నిర్వచనం :

La cellule tumorale est une cellule qui acquiert la capacité de prolifération anarchique avec arrêt de la différenciation conduisant à la formation dune masse tumorale formée par le même clone. ఒక ట్యూమర్ సెల్ కలిగి ఉంటుంది :

L’indépendance vis-à-vis des facteurs de croissance La perte de linhibition de contact La résistance aux inhibiteurs de la prolifération La résistance à la mort cellulaire La capacité de promouvoir l’angiogénèse

La capacité denvahir les tissus et de traverser les membranes basales

2- కణితి ప్రక్రియ :

ఇది ఓక సారి’installe progressivement et passe par trois phases ; l’initiation, ప్రమోషన్ మరియు చివరకు గమనం.

L’initiation constitue létape de départ lorsquun événement déclenchant survient conduisant à la modification des caractéristiques dune cellule donnée.

Plusieurs facteurs endogènes ou exogènes peuvent être à lorigine de cette transformation tumorale (యాదృచ్ఛిక మ్యుటేషన్, కెమికల్స్, భౌతిక ఏజెంట్లు లేదా వ్యాధికారక కణాలు).

జన్యు అతిక్రమణలను సెల్ మరణం అనుకూలంగా సంతులనం వంపు కణాల విస్తరణ రెండు ఆంకోజన్యువుల క్రమబద్దీకరించే ప్రధానంగా ఆందోళన జన్యువులు మరియు antioncogenes సెల్ సజీవంగా ఉంచడానికి ఇవి. ఈ జన్యువులు ఉత్పరివర్తనలు క్యాన్సర్లు నిర్దిష్ట సంఖ్యలో కోసం వివరించిన చేశారు.

La cellule tumorale entre donc dans une phase de promotion caractérisée par une prolifération anarchique conduisant à la formation dune masse tumorale in situ (స్థానికీకరించిన కణితి). సమయం తో, les cellules tumorales perdent la capacité dadhésion et traversent la lame basale pour envahir d’autres tissus (క్యాన్సర్); సి’est la phase de progression.

II- Immunosurveillance వ్యతిరేక tumorale :

కణితి ప్రక్రియ సమయంలో, une réponse immunitaire anti-tumorale sinstalle. L’ఉనికి d’une réponse immunitaire dirigée contre les tumeurs a été suggérée depuis la fin du I9 siècle puis des preuves expérimentales ont été regroupées permettant aux chercheurs de proposer un modèle expliquant la nature des interactions entre le système immunitaire dune part et la tumeur de l’ఇతర. అందువలన, la théorie de limmunoédition (immunoediting) ఈ సంకర్షణ మూడు దశల్లో కూడుకుని అభివృద్ధి చేయబడింది; l’élimination de la tumeur, l’équilibre et l’échappement à l’immunosurveillance (చిత్రం 1).

మూర్తి 1: Théorie de limmunoédition

మొదటి దశలో, రోగనిరోధక ప్రభావకారుల్లో దాని తొలగింపు దారితీసింది కణితి సమర్థవంతంగా నిఘా నిర్వహించడానికి. సమయం తో, la cellule tumorale essaie déchapper à cette surveillance sans succès mais réussit à résister à la mort cellulaire. రోగనిరోధక వ్యవస్థ అందువలన కంతి పెరుగుదలను నియంత్రించడంలో విజయం సాధిస్తాడు కాని కణితి తొలగించేందుకు విఫలమైంది. La phase finale représente léchappement de la tumeur à limmunosurveillance, అందువలన, ట్యూమర్ సెల్ సెల్ మరణం మరియు దాని వ్యాప్తితో నియంత్రించడానికి రెండు తప్పించుకుంటాడు.

1- ట్యూమర్ జనకాలు :

Les tumeurs expriment un certain nombre dantigène qui représentent théoriquement la cible de la réponse immunitaire. వారు ఐదు గ్రూపులుగా విభజించారు చేయవచ్చు :

ఒక- les antigènes exprimés spécifiquement par le tissu tumoral en dehors de lexpression ectopique par les cellules germinales (మాజీ: Mage, NY ISOL,..)

బి- సాధారణ కణజాలం కంటే కణితి కణజాల ఇద్దరూ వ్యక్తం భేదం జనకాలు.

సి- కణితులకు నిర్దిష్ట జనకాలు (కణితులు ద్వారా ప్రత్యేక వ్యక్తీకరణ) résultant de lexpression des gènes mutés

d- "సాధారణ" ప్రతి జనక కానీ ట్యూమర్ సెల్ ద్వారా అధికంగా

ఇ- కణితుల్లో రోగ ఉద్భవించింది జనకాలు వ్యాధికారక ప్రేరిత

ట్యూమర్ cytolytic T లింఫోసైట్లు ద్వారా గుర్తింపు యాన్టిజేన్ల

2- వ్యతిరేక కణితి ప్రతిస్పందన ప్రభావకారుల్లో :

L’immunosurveillance anti-tumorale fait intervenir les éléments cellulaires et moléculaires de limmunité innée et spécifique à la fois.

ఒక- అంతర్లీన రోగనిరోధక శక్తి :

చేరి సెల్యులార్ ప్రభావకారుల్లో సెల్లు NK, les లింఫోసైట్లు NKT, les lymphocytes Tγδ et les macrophages sans oublier les cellules dendritiques à linterface entre limmunité innée et limmunité spécifique.

Le système du complément par la voie classique constitue leffecteur soluble de cette immunité,

ఒక- NK కణాలు :

Les cellules NK jouent un rôle important dans limmunité anti-tumorale. దాని గ్రాహకాలకు ధన్యవాదాలు, వారు వారి క్రియాశీలతను దారితీస్తుంది కణితి కణాల ఉపరితలంపై కొన్ని వ్యత్యాసాలను గుర్తించే సామర్ధ్యాన్ని కలిగి. ఈ అతిక్రమణలను ఉంటుంది :
La diminution de l’HLA క్లాస్ I అణువుల వ్యక్తీకరణ
– L’expression des molécules de stress qui sont des ligands pour certains récepteurs NK
– కణితులకు విషయంలో వైరల్ జనకాలు వైరస్లు ప్రేరిత.
– ట్యూమర్ జనకాలు

ఎన్కె సెల్ ద్వారా ఉపయోగిస్తారు సిటోటాక్సిసిటీ విధానాల :

– యొక్క విధానం’ADCC (పూర్తి-ఆధారిత సెల్యులార్ సిటోటాక్సిసిటీ)

La liaison de la partie Fc dune IgG- గతంలో ట్యూమర్ సెల్ జత- a son récepteur CD16 conduit à lactivation de la cellule NK avec libération du contenu granulaire (perforine, granzyme)

– సెల్ పరిచయం ద్వారా సిటోటాక్సిసిటీ

NK కణాలు కణిత కణాలను గుర్తించడం ద్వారా వ్యక్తం మరణం గ్రాహకాలకు లిగ్నాడ్స్ ఇటువంటి FasL వంటి నిర్దిష్ట అణువులు వ్యక్తం. L’interaction Fas-FasL entre autre, déclenche le processus de lapoptose chez la cellule tumorale

– పొడి విషయాల విడుదల

Nk సెల్ ఆక్టివేట్ సిగ్నల్స్ అందుకున్నప్పుడు, elle dégranule et libère les molécules perforine granzyme qui finissent par activer le processus de l’అపోప్టొసిస్.

బి- లెస్ లింఫోసైట్లు NKT :

Une sous population de lymphocyte T caractérisée par lexpression dune part dun TCR a3 invariant et dautre part de récepteurs NK. వారు మెడ కింద గల వినాళ గ్రంథి లో అభివృద్ధి మరియు పెప్టైడ్ యేతర జనకాలు గుర్తించి (తప్పనిసరిగా లిపిడ్) MHC అణువులతో సంబంధిత అణువులు సమర్పించారు ; అణువులు CDld. Ils possèdent les caractéristiques de l’సహజ రోగనిరోధక శక్తి.

Ces cellules participent à limmunosurveillance anti-tumorale par deux voies distinctes :

– ప్రత్యక్ష మార్గం : cette cellule est capable dinduire la mort de la cellule tumorale en activant les récepteurs de mort ou via les molécules solubles (perforine, granszyme)

– పరోక్ష మార్గం : par le biais de cytokines quelle sécrète (IFNs-సి, IL-4, ఇది NK కణాలు మరియు CD8 + లింఫోసైట్లు సక్రియం చేయవచ్చు, comme elle participe dans lorientation de la réponse immunitaire.

సి- కణాలు Tγδ :

Une sous population de lymphocytes T innate-like caractérisée par lexpression dun TCRγδ qui diffère du TCR αβ conventionnel par la nature des chaines peptidiques qui le constituent, జనకాలు గుర్తింపు, l’étendu du répertoire et la non restriction au CMH.

కణాలు తప్పనిసరిగా phosphoantigens మరియు అణువుల సమర్పించారు లిపిడ్ జనకాలు గుర్తించి Tγδ CD1c.

Ils jouent un rôle important dans limmunité anti-tumorale en utilisant le système perforine/granzyme.

d- మాక్రో :

Ils sont impliqués dans lélimination des cellules tumorales non par phagocytose mais via deux mécanismes :

TNF-α సైటోకిన్ ఉత్పత్తి ద్వారా ట్యూమర్ నెక్రోసిస్ యొక్క ఇండక్షన్ (ట్యూమర్ నెక్రోసిస్ ఫాక్టర్)

L’apoptose de la cellule tumorale causée par les enzymes lysosomiales et les dérivés oxygénés exocytés par le macrophage activé.

ఇ- పూరక వ్యవస్థ :

సంగీతం మార్గం సంక్లిష్టమైంది, కణితి ప్రతిరక్షకాలు నిర్దిష్ట మరియు రూపం రోగనిరోధక సముదాయాలు న పరిష్కరించబడింది చేసినప్పుడు.

B- నిర్దిష్ట రోగనిరోధక శక్తి :

రెండు హాస్యమైన మరియు సెల్యులార్ శాఖలు పాలుపంచుకున్న.

ఒక- L’హ్యూమల్ రోగనిరోధక శక్తి :

Les anticorps participent à lélimination des tumeurs par deux mécanismes :
– ADCC
CDC (ఆధారపడి పూరక సిటోటాక్సిసిటీ)

బి- L’సెల్యులార్ రోగనిరోధక శక్తి :

Les lymphocytes T notamment les TCD8+ jouent un rôle crucial dans limmunité anti-tumorale. Les débris cellulaires de la cellule tumorale sont capturés par la cellule dendritique qui sactive et migre vers lOLP le plus près. ఉంది, ఇది CD4 + గడ్డ జనకాలు అందజేస్తాడు (బహిర్గతంగా), మరియు LTCD8 + (క్రాస్ ప్రదర్శన మార్గం). యాక్టివేట్ లింఫోసైట్లు రూపాంతరం కణజాలం మరియు దాడి కణితి కణాలను తిరిగి.

– CD8 + T లింఫోసైట్లు

వారు Th1 సైటోకైన్లను సమక్షంలో తప్పక యాక్టివేట్ చేయాలి (IL-2, IFNs-సి) Th1 లింఫోసైట్ తప్పనిసరిగా అందించిన.

CTL యొక్క సిటోటాక్సిసిటీ మరణం గ్రాహకాలు ద్వారా లేదా కరిగే పరమాణువులు ముందుకు సెల్ పరిచయం ద్వారా నిర్వహిస్తారు (perforine / granzyme)

– LTCD4 +

Leur rôle dans limmunité anti-tumorale est plus complexe. వారి విషపూరితం సంభావ్య కానీ బలహీనమైన పాటు, ils participent dans la réponse via les cytokines quils sécrètent.

Th1 భేదం సమర్థవంతమైన వ్యతిరేక కణితి రోగనిరోధక శక్తి కోసం అనుకూలమైన. అయితే, క్రింద’influence des cytokines du milieu, LTCD4 + కాకుండా అనుకూల కణితి ఇవి లోకి Treg లేదా Th17 వేరు చేయవచ్చు.

III- Échappement tumoral à limmunosurveillance :

Les tumeurs subissent la pression exercée par le système immunitaire et finissent par mettre en action certains mécanismes déchappement qui peuvent être regroupés en deux types ; l’immunosélection et limmunosubversion.

1- Immunosélection :

ఈ యాంత్రిక తో, la cellule tumorale essaie déchapper à la reconnaissance par le système immunitaire en induisant certaines modifications :

ఒక- Diminution de lexpression des molécules HLA-I :

సి’est le résultat de la perte de sensibilité à l’IFNs-సి. La cellule naura plus la capacité dexprimer Ce mécanisme permet à la cellule déchapper à la reconnaissance par les CTL spécifiques. అయితే, ఈ తగ్గింపు అంశం NK కణాల ఒక ఉత్తేజితం ఉంది.

బి- అసాధారణ యాంటిజెన్ ప్రదర్శన మార్గాలు :

యాంటిజెన్ ప్రదర్శన మార్గాలు చేరి కొన్ని ప్రోటీన్లు అసాధారణతలు కొన్ని మెదడు కణితులు దొరకలేదు. Ex : కానీ

సి- నష్టం జనకాలు :

La cellule tumorale cesse dexprimer certains antigènes qui ont été la cible dune réponse spécifique ce qui rend cette dernière inefficace

d- Perte dexpression des ligands des récepteurs activateurs des lymphocytes NK :

2- Immunosubversion :

ఇది ఓక సారి’యొక్క చర్యలు’un processus actif au cours duquel le système immunitaire subit des modifications tendant à inhiber les fonctions des effecteurs anti-tumoraux. ఈ మార్పులు శాఖలు తీరిన సెల్ ప్రభావితం ఉండవచ్చు, le స్థూల భక్షక, le లింఫోసైట్ TCD4 +.

ఒక- శాఖలు తీరిన సెల్ :

La cellule tumorale peut sécréter des cytokines et des dérivés lipidiques qui entraînent linhibition soit de la maturation de la cellule dendritique soit de sa migration.

బి- లే స్థూల భక్షక :

Il peut participer à limmunosuppression en produisant des cytokines immunosuppressives (IL-10, టీజీఎఫ్- బి) లేదా ప్రొస్టాగ్లాండిన్ PGE2.

Un autre facteur important dans léchappement de la tumeur est la potentialisation de langiogénèse qui peut avoir lieu sous linfluence du PDGF (పెరుగుదల అంశం ప్లేట్లెట్ ఉద్భవించింది).

సి- LTCD4 + :

CD4 + T లింఫోసైట్లు యొక్క పోలరైజేషన్ (భేదం) పాక్షికంగా వారు తమ భేదం సమయంలో ఇవి సైటోకిన్ పరిసర ఆధారపడి. Si la différenciation en Thl est bénéfique pour limmunosurveillance anti-tumorale, లోకి Treg లేదా Thl7 భేదం హానికరం.

నిజానికి, Treg కణాలు CD25 వారి వ్యక్తీకరణ ద్వారా వర్ణించవచ్చు, CD4 మరియు ట్రాన్స్క్రిప్షన్ ఫాక్టర్ ద్వారా Foxp3 ప్రతిరక్షా నిరోధక సైటోకైనిన్స్ ఉంచడం ద్వారా వారి లైకోపీన్ విధులు తేవడం (IL-10, టీజీఎఫ్- బి) mais également en privant les LT effecteurs de l’IL-2. Ils sont souvent recrutés au niveau de la tumeur sous linfluence des chimiokines et du TGF-β.

వాటిని నుండి, les lymphocytes Thl7 qui se caractérisent par leur capacité à synthétiser et sécréter lIL- 17 favorisent léchappement de la tumeur en participant dans le phénomène de la néoangiogénèse par le biais de la production de lIL-17 qui induit la production du VEGF ; ఒక రక్త కేశనాళికల అభివృద్ధి కారకం.

Les Th17 se différencient en présence de lIL-6 et du TGF-β ; రెండు సైటోకైనిన్స్ కణితి సైట్ వద్ద గట్టిగా ఉత్పత్తి.

IV- L’immunothérapie anti-tumorale :

క్యాన్సర్ చికిత్సలు రెండు వర్గాలుగా విభజించవచ్చు ; les traitements traditionnels et limmunothérapie.

సాంప్రదాయ చికిత్సలు శస్త్రచికిత్స కలిగి, రేడియోథెరపీ, కెమోథెరపీ మరియు వ్యతిరేక రక్త కేశనాళికల అభివృద్ధి చికిత్స.

L’immunothérapie regroupe tous les moyens qui sont utilisés afin de renforcer la réponse immunitaire anti-tumorale et contrecarrer léchappement à limmunosurveillance. ఇది s చేయవచ్చు’చర్య d’une immunothérapie non spécifique ou spécifique.

1- L’immunothérapie non spécifique :

L’objectif de cette thérapie est daugmenter les performances du système immunitaire et de forcer les effecteurs à infiltrer la tumeur. అనేక పద్ధతులు ఉపయోగిస్తారు :
Utilisation des dérivés bactériens qui activent les effecteurs cellulaires de l’సహజ రోగనిరోధక శక్తి. వారు కణితి ఆక్రమించడం ముగుస్తుంది.
Activation in vitro des cellules de l’సహజ రోగనిరోధక శక్తి (NK కణాలు, LTgd,…) రోగి మరియు వారి పునఃప్రవేశం
Utilisation des cytokines telle que l’IL-12.

2- L’immunothérapie spécifique :

L’objectif est de cibler spécifiquement la tumeur pour la détruire. ఇది s చేయవచ్చు’చర్య :

ఒక- మోనోక్లోనల్ ప్రతిరోధకాలు ఉపయోగం :

వారు అనేక వివిధ పద్ధతుల ద్వారా ఉత్పత్తి చేస్తారు. వారు ఒక నిర్దిష్ట ఎపిటోప్ గుర్తించి ADCC లేదా CDC ద్వారా గాని వారి ప్రభావశీలి పనుల తేవడం.

వారు ఒంటరిగా ఉపయోగించవచ్చు (CD20 లింఫోమా లో, వ్యతిరేక HER2 / రొమ్ము క్యాన్సర్ లేక) లేదా కణితి విష అణువుల జత (anticancer రసాయన, రేడియో ఐసోటోప్,…). అందువలన, l’effet toxique touchera de manière spécifique et ciblée la cellule tumorale sans atteindre la cellule normale.

బి- టీకాలు :

రోగులు పెద్ద సంఖ్యలో ఒక సమర్ధవంతమైన టీకాను సిద్ధం, అనేక వేరియబుల్స్ పరిగణలోకి ; l’కణితి యాంటిజెన్, HLA వైవిధ్యం రోగుల మధ్య అణువులు,….

Ceci rend la préparation dun vaccin peptidique difficile, ce qui a conduit à lutilisation de vaccin à base de l’ADN. పని ఒక సమర్ధవంతమైన టీకాను అభివృద్ధి జరుగుతోంది.

డాక్టర్ వై యొక్క కోర్సు. ZEMOULI – కాన్స్టాంటైన్ ఫ్యాకల్టీ