സ്ത്രെപ്തൊചൊച്ചല് അണുബാധ

0
9337

ഞാന്- ഒരു ന് 2 പതോളജി തരങ്ങൾ :

 • സുപ്പുരതിവെ രോഗം : ജേം തന്നെ (മുൻ : കുരു)
 • നോൺ-സുപ്പുരതിവെ രോഗം : ജേം അബൈഡിംഗ് പ്രകാരം, സിൻഡ്രോം പോസ്റ്റ് സ്ത്രെപ്തൊചൊച്ചികുഎ (മുൻ : ഹ്രിഅഅ, പോസ്റ്റ് സ്ത്രെപ്തൊചൊച്ചികുഎ ഗ്ലൊമെ́രുലൊനെ́ഫ്രിതെ, എര്യ്ഥെമ നൊദൊസുമ്) ഇംമുനൊപഥൊലൊഗിചല് സംവിധാനം.

രണ്ടാം- ബച്തെ́രിഒലൊഗിഎ :

 • ഒരു ന് 18 സ്ത്രെപ്തൊചൊച്ചി തരങ്ങൾ A- ക്ലാസിഫൈഡ്>എച്ച് കെ>ടി. (ഗന്ഗബ്ലെ സ്ത്രെപ്തൊചൊച്ചി)
 • മനുഷ്യ പതോളജി ൽ, ഏറ്റവും സാധാരണമായ സ്ത്രെപ്തൊചൊച്ചുസ് ആകുന്നു : സ്ത്രെപ്തൊചൊച്ചുസ് " + ഈ അസുഖം »-ബ്-സി-ജി.

മൂന്നാമൻ- ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ഡി ലന്ചെഫിഎല്ദ് :

 • ഗ്രൂപ്പുചെയ്യാനാകാത്തതും ഗ്രൂപ്പുചെയ്യാത്തതുമായ സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കി "പി‌എസ്‌കെ" എന്ന് വിളിക്കുന്നവർ ആരാണ്?’സി പെപ്റ്റൈഡ് ഇല്ല ”.
 • ഈ രഹസ്യമാക്കുന്നതും സ്ത്രെപ്തൊചൊച്ചി :

– സ്കാർലറ്റ് ജ്വരം ഉത്തരവാദിത്വം എന്ന് വിഷപദാർത്ഥങ്ങളുടെ എര്യ്ഥ്രൊഗെനിച്.
– ഉത്തരവാദികളായ സ്ട്രെപ്റ്റോളിസിൻസ് ഒ, എസ്’ഹീമോലിസിസ്.
– ഏത് ഘടകം പടരുന്ന ഒരു ജേം ആണ് ഹ്യലുരൊനിദസെ.
– ഉത്തരവാദിത്തമുള്ള ഒരു സ്ട്രെപ്റ്റോകിനേസ്’ഫൈബ്രിനോലിസിസ്.
– ചൊഎന്ജ്യ്മെ എ പറ്റിയിരിക്കുന്നു ഒരു സ്ത്രെപ്തൊനദസെ.
– L ഡിപോളിമറൈസ് ചെയ്യുന്ന ഒരു DNAase’അദ്ന്.
– ചില പ്രോട്ടീൻ ബാധിയ്ക്കുന്നു ഒരു പ്രൊതെഇനസെ.

നാലാമൻ- സെരൊലൊഗിചല് രോഗനിർണയം :

 • ASLO «ce n’അതിനുശേഷം ഒരു നിശ്ചിത പരിശോധനയല്ല’തെറ്റായ പോസിറ്റീവുകളും തെറ്റായ നിർദേശങ്ങളും ഉണ്ട് ”.

വി- ച്ലിനികുഎ :

 • കർശനമായി മനുഷ്യ റിസർവോയർ : ത്വക്ക്, മൂക്ക് / തൊണ്ട വാക്കാലുള്ള-ജനനേന്ദ്രിയത്തിലും പനോരമ അലിമെംതര്യ് കനാൽ.
 • ആവൃത്തി : സ്ത്രെപ്തൊചൊച്ചല് സെപ്സിസ് ആ സ്തഫ്യ്ലൊചൊച്ചുസ് കുറവാണ് ഇടവിട്ടാണ്.
 • പഥൊഗെനെസിസ് : ഒരു സ്ത്രെപ്തൊചൊച്ചി ഏറ്റവും സാധാരണമായ ഏറ്റവും വളരെവേഗത്തിൽ ആകുന്നു.
 • ഡീറ്റേയ്ല്സ് : അതിനുശേഷം ഞങ്ങൾക്ക് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കൽ അണുബാധകളിൽ എൻഡോകാർഡിറ്റിസ് ഉണ്ട്’സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസും വാൽവുകളും തമ്മിൽ ഒരു ആന്റിജനിക് കമ്മ്യൂണിറ്റി ഉണ്ട്, അതിനാൽ അണുക്കളിലേക്ക് നയിക്കുന്ന ആന്റിബോഡികൾ പോകുന്നു’വാൽവുകളെ ആക്രമിക്കുക.
 • ജേം ഓഫ് മാരകസ്വഭാവമുള്ള ആശ്രയിച്ചിരിക്കുന്നു :

– കൂട്ടം ജേം കഴിവ്.
– L- നുള്ള പ്രതിരോധം’വിഷയത്തിന്റെ പ്രതിരോധശേഷി.
– ഗുണന ഇല്ലതാവുകയും (സെപ്റ്റിക് മെതസ്തസെസ്).

നാം- സെപ്സിസ് സ്ത്രെപ്തൊചൊച്ചല് :

 • എംദൊചര്ദിതിസ് ഇടവിട്ടാണ് ഒഴികെ അസാധാരണമാണ്.
 • പെൻസിലിൻ സെൻസിറ്റീവ് ജേം.
 • ത്രോംബോഫ്ലെബിറ്റിക് വ്യാപനം’ഒരു വാതിൽ’പേറ്റന്റ് അല്ലെങ്കിൽ ഒളിഞ്ഞിരിക്കുന്നതും അപൂർവ്വമായി ലിംഫറ്റിക് ഉള്ളതുമായ പ്രവേശനം’ലിംഫാംഗൈറ്റിസ്.
 • തോഴന്’എൻട്രി : ത്വക്ക്-ഒരൊഫര്യ്ന്ഗെഅല് അല്ലെങ്കിൽ ദന്തൽ (പ്രത്യേകിച്ച് നൊന്ഗ്രൊഉപബ്ലെസ്)- ചെറുകുടലിൽ വെസിചുലര് (ഡി സ്ത്രെപ്തൊചൊച്ചുസ്)-ഗർഭപാത്രം യോനി (പ്രത്യേകിച്ച് നെഒനതൊലൊഗ്യ് ൽ രൂപവകയിരുത്തി).
 • ഡീറ്റേയ്ല്സ് :

+ ഒരു സ്ത്രെപ്തൊചൊച്ചല് ബച്തെരെമിഅ ഡി അല്ലെങ്കിൽ നൊന്ഗ്രൊഉപബ്ലെസ് ഉണ്ടെങ്കിൽ, ഏറ്റവും സാധാരണമായ ക്ലിനിക്കൽ പരിണതഫലമാണ്’എംദൊചര്ദിതിസ് (അതിനാൽ ഒന്നുകിൽ ത്രംസ്ഥൊരചിച് എഛൊചര്ദിഒഗ്രഫ്യ് അല്ലെങ്കിൽ ത്രംസെസൊഫഗെഅല് ചോദിച്ചു).
+ നിങ്ങൾക്ക് ബോവിസ് സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കൽ അല്ലെങ്കിൽ എന്ററോകോക്കൽ ബാക്ടീരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ പരിശോധന ആവശ്യമാണ്’ദഹന നിഖേദ് (ഞങ്ങൾ ഒരു വാതിൽ തിരയുകയാണ്’പ്രവേശനവും അതേ സമയം ഇല്ലാതാക്കാൻ ഒരു ഫൈബ്രോ / ഡൈജസ്റ്റീവ് എൻ‌ഡോസ്കോപ്പി നടത്തുന്നു’നിഖേദ്‌ക്ക് കാരണമായ മറ്റ് കാരണങ്ങൾ).

ഏഴാം- സ്യ്ംപ്തൊമതൊലൊഗ്യ് :

ഒരു- പട്ടിക ബച്തെരെമിഅ :

രക്തത്തിലെ ബാധിക്കാവുന്ന സന്തതി എന്ന പ്രദർശനം.

 • നാടുകടത്തിയോ, ൩൯-൪൦ച് ° പനി, TIME,, നക്സൽ (Sousse | 1 അഥവാ 2, ഉറവുകൾ -> സമീപകാല).
 • ചുതനെഒഉസ് പ്രകടനമാണ് : എക്സഅംഥെ̀മെ സ്ചര്ലതിനിഫൊര്മെ (അപൂർവ), ക്ലോസറ്റ് എ́ര്യ്സിപെ́ലൊഇ̈ദെ, വെസിചുലര് ചൊറിഞ്ഞുപൊട്ടല് കീറിയതും, പുര്പുര അല്ലെങ്കിൽ പെതെഛിഅല് നൊഉഉരെ.
 • അര്തിചുലര് പ്രകടനമാണ് : അര്ഥ്രല്ഗിഎ, സന്ധിവാതം (സെരൊഫിബ്രിനൊഉസ് അല്ലെങ്കിൽ പുരുലെംത്).
 • അരയ്ക്ക് ഫ്ലെബിതിസ്.
 • മെതസ്തസെസ് : ശ്വാസകോശത്തിലെ പ്ലെഉര (പ്ലെഉരിസ്യ്), ഷൗക്കത്തലി (ഇച്തെരുസ്, ഹ്പ്മ്, ഷൗക്കത്തലി അമ്പ്, അപൂർവ്വമായി കുരു), റെ, പേശികളിലുമുള്ള പെരിതൊനെഅല്.

ബി- L ന്റെ പട്ടിക’കുമിൾ :

1- നിര്വചനം :

– സി’ഒരു ഡെർമൽ ഹൈപ്പോഡെർമറ്റൈറ്റിസ് ആണ്.
– സ്ത്രെപ്തൊചൊച്ചുസ് പ്യൊഗെനെസ് കാരണം ഒരു കേന്ദ്രീകൃതമായ അണുബാധ പിന്തുടരുന്നു.
– സി’വെനോലിംഫാറ്റിക് സ്റ്റാസിസ് അനുകൂലിക്കുന്ന ഒരു അണുബാധയാണ്, വെത്യാസം കുറവുകളെ, അപായ അല്ലെങ്കിൽ ഏറ്റെടുത്തു ല്യ്ംഫെദെമ, ആഘാതം.
– അണുക്കൾക്ക് മറ്റൊരു ഘടകമുണ്ട്’ഇമ്യൂണോഅലർജി.
– വേണ്ടി’കുമിൾ, ഒരു ആവർത്തന പലപ്പോഴും അവിടെ (രോഗം സൌഖ്യം ഏത് ഔദാര്യവാനും എന്നാൽ ലോക ആണ്) ആരും സെകുഎലെ ഇലകൾ.
– ജനറർ ജൈവ പെൻസിലിൻ വരാനുള്ള ആണ്.
– സ്തഫ്യ്ലൊചൊച്ചല് കാരണമെന്താണെന്നു ഒറ്റപ്പെട്ടതോ സ്ത്രെപ്തൊചൊച്ചുസ് ബന്ധപ്പെട്ട സാധ്യമാണ്.

2- മുഖത്തിന്റെ കുമിൾ :

– പെട്ടെന്നുള്ള ആക്രമം, നാടുകടത്തിയോ, ൩൯-൪൦ച് ° പനി, പ്രാദേശിക വേദന, ജനറൽ അസ്വാസ്ഥ്യമെന്ന്.
– ഒരു ചുവന്ന നുഴഞ്ഞുകയറ്റം, ചൂടുള്ള, വാതിലിനടുത്ത് ദൃശ്യമാകുന്ന വേദനയും വേദനയും’എൻട്രി.
– റിനിറ്റിസ്, ചെവി അണുബാധ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു ദന്ത അണുബാധ (ചിത്രശലഭം ചിറകു നിഖേദ്).
– നിഖേദ് പെരിഫറൽ കൊന്ത ഒരു മൂർച്ചയുള്ള ബൗണ്ടറി പരിമിതപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നു, ഉയർത്തി, .ബൽസാക് കിഴക്കൻ രെചൊഉവെര്തെ വെ́സിചുലെസ് കടപ്പാട് ഫ്ല്യ്ച്തെ̀നെസ്.
– മുഖം പണംകൊണ്ടാണ് ഉപയോഗിച്ച് എദെമതൊഉസ് ആണ്.

3- അരയ്ക്ക് കുമിൾ :

– സി’ന്റെ നിഖേദ്’മുഖത്തേക്കാൾ പതിവ് പ്രാദേശികവൽക്കരണം, പലപ്പോഴും ഒരു പ്രായമായ സ്ത്രീ ൽ, ഒരു പൊണ്ണത്തടിയുള്ള, രക്തചംക്രമണസംബന്ധമായ ഉപയോഗിച്ച് വെനൊല്യ്ംഫതിച് അത് പ്രധാന കായിക ഇടയിൽ കഴിയും.
– വാതിൽ d’പ്രവേശനത്തെ ട്രോഫിക് അൾസറേഷൻ പ്രതിനിധീകരിക്കുന്നു, LEAP പോയിന്റ്, പുറമേ പ്രത്യേകിച്ച് ഗവേഷണം ഇംപെതിഗൊ.
– പെട്ടെന്നുള്ള ആക്രമം, പട്ടിക d’വലിയ, മൂർച്ചയുള്ളതും പനിയുള്ളതുമായ ചുവന്ന കാൽ,
വേദനാജനകമായ, താഴത്തെ അവയവ ഒഎദെമതൊഉസ് ആണ്, ഊഷ്മള ത്വക്കിൽ തിളങ്ങുന്ന ശോഭയുള്ള ഇംദുരതെദ് ചുവന്നും യെടുക്കണം, സയനോസിസ് തളിച്ചു, യാതൊരു പെരിഫറൽ കൊന്ത.
– വേദന മൂർച്ചയുള്ള പുല്സതിലെ ആണ്, എകൊപനത്തിലും പണംകൊണ്ടാണ് തുടങ്ങിയതോടെ.
– നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും’d ലെ കുമിൾ’മറ്റ് ലൊക്കേഷനുകൾ : തലയോട്, അബ്ദൊമിനൊഗെ́നിതലെ പ്രദേശം, നിതംബം, മുകളിലെ കൈകാലുകൾ (അപൂർവ).

എട്ടാമൻ- സങ്കീർണതകൾ :

 • ലൊചൊരെഗിഒനല് അല്ലെങ്കിൽ വ്യവസ്ഥകളും.
 • അണുക്കളുടെ വ്യാപനം അല്ലെങ്കിൽ സൂപ്പർ‌ഇൻ‌ഫെക്ഷൻ d’മറ്റ് അണുക്കൾ.

ഒമ്പതാം- കൂടുതൽ പരീക്ഷ :

 • ഫ്ംസ് : ഹ്യ്പെര്ലെഉചൊച്യ്തൊസെ.
 • വി.എസ് എ́ലെവെ́എ.
 • ബ്ലഡ് സംസ്കാരം.

എക്സ്- സെരൊലൊഗിചല് രോഗനിർണയം :

അസ്ലൊ.

ഇലവൻ- ഡിഫറൻഷ്യൽ രോഗനിർണയം :

 • മറ്റ് സെപ്സിസ് : സ്തഫ്യ്ലൊചൊച്ചല്, BGN…തുടങ്ങിയവ.
 • വേണ്ടി’കുമിൾ : മുഖം മാരകമായ സ്തഫ്യ്ലൊചൊച്ചല് അണുബാധ.

പന്ത്രണ്ടാം- ചികിത്സ :

 • അവർ എപ്പോൾ’പ്രവൃത്തികൾ’ബി ഒഴികെയുള്ള സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ്, ഡി എംതെരൊചൊച്ചി പെൻസിലിനും മൊനൊഥെരപ്യ് മതി (1-2എം ഉൽ / ജെ).
 • അവർ എപ്പോൾ’പ്രവൃത്തികൾ’സ്ട്രെപ്റ്റോകോക്കസ് ബി, ഡി ആൻഡ് എംതെരൊചൊച്ചി (പ്രതിരോധം പ്രശ്നം), ഒരു അമിനൊഗ്ല്യ്ചൊസിദെ കൊണ്ട് പെൻസിലിൻ ബന്ധപ്പെടുത്തും (ഗെംതമ്യ്ചിനെ OU അമികചിനെ).
 • ചികിത്സ സമയദൈർഘ്യം :

വേണ്ടി’കുമിൾ : 10-15 ദിവസം.
സെപ്സിസ് വേണ്ടി : 15-20 ദിവസം.