ಆಫ್ nasosinusal ಸೋಂಕುಗಳು’ಮಕ್ಕಳ ಮತ್ತು’ವಯಸ್ಕ

0
9155

ನಾನು- ಪೆಥಾಲಜಿ ತೀವ್ರ rhinosinusitis :

ತೀವ್ರ ಮೂಗು ಸೋರುವಿಕೆ :

Rhinite aigue de l’ವಯಸ್ಕ : "ನೆಗಡಿ"

ಸಿ’est une affection épidémique et contagieuse surtout fréquente en automne et en hiver dont la déclaration semble favorisée par une baisse transitoire de l’ವಿನಾಯಿತಿ (ಆಯಾಸ, ಅತಿಯಾದ ಕೆಲಸ, ಒತ್ತಡದ, …). ನಿತ್ಯದ ಬಳಕೆಯಲ್ಲಿ, "ಕೋಲ್ಡ್ ಕ್ಯಾಚ್" "ತಣ್ಣನೆಯ" ಕ್ಯಾಚ್ ಸಮನಾಗಿರುತ್ತದೆ.

ಎಲ್’examen rhinologique montre une muqueuse très rouge avec une hypertrophie congestive des cornets. ಎರಡು ಅಥವಾ ಮೂರು ದಿನಗಳ ನಂತರ, le malaise satténue, les sécrétions changent d’ಅಂಶವು. ಅವರು ದಪ್ಪವಾಗಿರುತ್ತದೆ ಆಗಲು, ಬಣ್ಣದ ಹಳದಿ, ರಕ್ತಸಿಕ್ತ ಗೆರೆಗಳನ್ನು ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ.

ನಂತರ ಕೆಲವು ದಿನಗಳ ನಂತರ, ಸ್ರಾವದಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಬದಲಾಗುತ್ತಿದೆ ; ಅವರು ಮತ್ತೆ ತೆಳುವಾದ ಆಗಲು, ಸ್ಪಷ್ಟವಾಗಿರುತ್ತದೆ, ಲೋಳೆಯ, ನಂತರ ಅವರು ಪ್ರಮಾಣ ಕಡಿಮೆ ; ಎಲ್’obstruction nasale disparaît.

ಅವಧಿಯನ್ನು, ಎಲ್’intensité et la gravité du rhume sont variables selon les sujets, ಆದರೆ ಸರಾಸರಿ, la durée de lévolution du rhume est de huit à vingt jours.

ಚಿಕಿತ್ಸೆ :

La prise en charge dune rhinite ou dune rhinopharyngite non compliquée est symptomatique :

 • ಆಕಾಂಕ್ಷೆಗಳನ್ನು ಮೂಗಿನ ಚೂರನ್ನು ಮತ್ತು / ಅಥವಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ತೊಳೆಯುವ ಮೂಗಿನ ಸಲೈನ್ "ಪ್ಲೈ-ಬೇಬಿ" ;
 • ನೋವು ಶಾಮಕ ;
 • ಜ್ವರ ಜ್ವರನಿವಾರಕಗಳು ;
 • vasoconstricteurs par voie nasale en labsence de contre indication, ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ’obstruction invalidante ;

Le traitement antibiotique par voie générale nest pas justifié dans la rhinite ou la rhinopharyngite aiguë non compliquée, l ನಲ್ಲಿ’adulte comme chez l’ಮಗು.

II ನೇ- ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಲಘು :

Atteinte infectieuse aiguë de la muqueuse dune ou plusieurs cavités sinusiennes.

ಎ- ಅಂಗರಚನಾಶಾಸ್ತ್ರ :

paranasal ಸೈನಸ್ಗಳು ವಿಮಾನ ಕುಳಿಗಳು ಇವೆ, ಮುಖದ ಮೂಳೆಗಳಿಗೆ ತೋಡಿ, tapissées par une expansion de la muqueuse respiratoire et souvrant dans les fosses nasales par le méat moyen pour le sinus maxillaire, ಎಲ್’ethmoïde antérieur et le sinus frontal. ಎಲ್’ethmoïde postérieur se draine dans la fosse nasale par le méat supérieur et le sphénoïde se draine par son propre ostium directement dans la fosse nasale.

Ils se développent progressivement avec l’ವಯಸ್ಸಿನ : ಹುಟ್ಟಿನಿಂದಲೇ ಒಂದರಿ ಪ್ರಸ್ತುತ, ಕಾಣಿಸಿಕೊಂಡ ಎಲುಬಿನ ಸೈನಸ್ 3 ವರ್ಷಗಳ, ನಂತರ ಮುಂಭಾಗದ ಸೈನಸ್ 7 ವರ್ಷಗಳ.

ಬಿ- ರೋಗ-ಶರೀರ ವಿಜ್ಞಾನ :

ಎಲ್’infection des sinus se produit :

♦ ಮೂಗಿನ ಮುಖಾಂತರ (rhinogène) à la suite dune rhinite purulente, ಡಿ’un bain en piscine ou dun barotraumatisme. ಎಲ್’importance de la symptomatologie dépend de la virulence du germe et de la perméabilité ostiale. La symptomatologie peut survenir brutalement ou à la suite dun rhume banal. Au décours dun rhume, ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು ಮೂಲಕ :

 • pneumococcal
 • ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೊಕಸ್
 • ಎಲ್’haemophilus influenzae
 • Moraxella catarrhalis
 • ಸ್ಟ್ಯಾಫಿಲೋಕೊಕಸ್.

♦ ದಂತ ಕೋರ್ಸ್ : propagation dune infection dentaire : anaerobes ನಂತರ ಆಗಾಗ್ಗೆ ಕಂಡುಬರುತ್ತವೆ.

ಸಿ- ಎಲುಬಿನ ತೀವ್ರ ಸೈನುಟಿಸ್ :

ಸಿ’est la plus fréquente des sinusites aigues. ಅದರ ವಿಶಿಷ್ಟ ರೂಪದಲ್ಲಿ ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಕಕ್ಷೀಯ ನೋವು ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ಮಿಡಿತದ, accrue par leffort et le procubitus (ಭಂಗಿಗಳ ನೋವಿನ ಲಕ್ಷಣಗಳ), Vespers ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಮೂಗಿನ ಅಡಚಣೆ,

ದಪ್ಪ ಮೂಗಿನ ಊದುವ ಅಥವಾ mucopurulent, ಕೆಲವು ವೇಳೆ ರಕ್ತದ ಗೆರೆಗಳಿರುತ್ತವೆ, homolatéral, ಮತ್ತು ಕಡಿಮೆ-ಪ್ರಮಾಣದ ಜ್ವರ.

1- ದೈಹಿಕ ಪರೀಕ್ಷೆ :

ಮಧ್ಯಮ ಮಾರ್ಗ ನೋವಿನ ತಂಡದಲ್ಲಿ ಮುಂಭಾಗದ rhinoscopy ನೋಡಿದರು ಕೀವು. ಕೀವು, ಆನಂತರದ rhinoscopy ಕಾಣಬಹುದು.

La douleur provoquée par la pression des points sinusiens na pas de valeur diagnostique.

ಎಲ್’examen clinique sattachera surtout à rechercher les signes dune sinusite compliquée : ಮಿದುಳ ಸಿಂಡ್ರೋಮ್, exophtalmie, ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯ ಎಡಿಮಾ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚತುರತೆ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆಗೆ (ಬಾಹ್ಯ ಅಥವಾ ಆಂತರಿಕ), baisse dacuité visuelle, insomniantes ನೋವು.

2- ಡಯಾಗ್ನೋಸ್ಟಿಕ್ :

ಇಂತಹ ಟೇಬಲ್ ಸಾಕಷ್ಟು ಎಬ್ಬಿಸುವ, mais bien souvent tous ces éléments nétant pas réunis, des critères diagnostiques ont dû être définis pour aider le clinicien à décider sil existe ou non une surinfection bactérienne et sil faut ou non prescrire des antibiotiques. Les arguments en faveur dune surinfection bactérienne responsable de sinusite aiguë maxillaire purulente sont la présence dau moins deux des trois critères majeurs suivants :

 • ಕಕ್ಷೀಯ ಸೈನಸ್ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಪರ್ಸಿಸ್ಟೆನ್ಸ್ ಅಥವಾ ನೋವು ಹೆಚ್ಚಿಸಲು, ಎನ್’ayant pas régressé malgré un traitement symptomatique (ನೋವುನಿವಾರಕ, ಜ್ವರನಿವಾರಕ, ಮೂಗುಕಟ್ಟಿರುವುದು) ಕನಿಷ್ಠ ತೆಗೆದುಕೊಂಡ 48 ಗಂಟೆಗಳ.
 • ಪೇಯ್ನ್ ಟೈಪ್ : ಪಕ್ಷಪಾತತೆ, ಮಿಡಿತದ, ತಲೆ ಬಾಗುತ್ತದೆ ಮುಂದೆ ಅದರ ಹೆಚ್ಚಳ, ಅಥವಾ ದಿನ ರಾತ್ರಿ ತಡವಾಗಿ ತುತ್ತತುದಿಯನ್ನು.
 • ಹೆಚ್ಚಿದ rhinorrhea ಮತ್ತು ಹೆಚ್ಚಿದ purulent rhinorrhea. Ce signe a dautant plus de valeur quil devient unilatéral.

ಸಹ ಮೇಲಿನ ಚಿಹ್ನೆಗಳು ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಸಣ್ಣಪುಟ್ಟ ಮಾನದಂಡವು ಅನುಮಾನದ ಇವೆ ಇನ್ನಷ್ಟು ಬಲಪಡಿಸುತ್ತವೆ :
– ನಿರಂತರವಾದ ಜ್ವರ ಮೀರಿ 3ನೇ jour d’ವಿಕಾಸ.
– ಮೂಗಿನ ಅಡಚಣೆ, ಸೀನುವ, ಜೀನ್ ದನಿ, toux sils persistent au-delà des quelques jours dévolution habituelle de la rhinopharyngite.

La radiographie standard nest pas indiquée si la présomption clinique est forte. ಸೈನಸ್ ಸಿಟಿ ಸ್ಕ್ಯಾನ್ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಅನುಮಾನ ಸರಳ ರೇಡಿಯೋಗ್ರಾಫ್ಗಳನ್ನು ಹೆಚ್ಚು ಸೂಕ್ತವಾಗಿದೆ, ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ’échec dune première antibiothérapie ou surtout si une complication est suspectée.

ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಎಲುಬಿನ ಸೈನುಟಿಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸನ್ನಿವೇಶ ಇಲ್ಲದೆ ಮೂಗುಸೋರುವಿಕೆ, ಎಲ್’origine dentaire devra être recherchée. ಎಲ್’examen dentaire est souvent évocateur.

ಡಿ- ವೈದ್ಯಕೀಯ ರೂಪಗಳು :

1- ಲಕ್ಷಣ ಪ್ರಕಾರ :

ಒಂದು- ಸೈನಸೈಟಿಸ್ ಮುಂದೆ :
ಬಿ- ಸೈನಸೈಟಿಸ್ sphénoïdale :
ಸಿ- ತೀವ್ರ ethmoiditis ಮಗು :

ಎಲ್’ethmoïdite aiguë (ಜ್ವರ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯ ಎಡಿಮಾ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಮತ್ತು ನೋವಿನ ಮೇಲ್ಭಾಗದ ಇಂಟರ್ನಲ್ ಜ್ವರ) ಯುವ ಮಕ್ಕಳ ಮೇಲೆ ಪರಿಣಾಮ. ಇದು ಅಪರೂಪದ ಆದರೆ ಸಮರ್ಥವಾಗಿ ಗಂಭೀರ ಮುನ್ನರಿವು ಆಗಿದೆ. Elle doit être reconnue par le clinicien afin dinstaurer en urgence une antibiothérapie parentérale en milieu hospitalier.

 • oedematous ರೂಪ : ಕಕ್ಷೀಯ ಪ್ರದೇಶದ ಉರಿಯೂತ ಊತ : oedème palpébral prédominant à langle interne de lorbite et à la paupière supérieure, conjunctival ಕೀವು ಇಲ್ಲದೆ, ಹೆಚ್ಚಿನ ಜ್ವರದಿಂದ ನೋವಿನ (39 40 ° C ನಲ್ಲಿ).

ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯ ಜೀವಕೋಶಗಳ ರಲ್ಲಿ ಸೈನುಟಿಸ್ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಕೆಳಗಿನ ವಾದಗಳನ್ನು ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ : conjunctival ಕೀವು ಅನುಪಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ (ಹೊರಹಾಕುತ್ತದೆ dacryocystitis ಅಥವಾ ಕಾಂಜಂಕ್ಟಿವಿಟಿಸ್), ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಮೂಗಿನ suppuration, ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ರಕ್ತಸ್ರಾವ ಆದರೆ ಚಂಚಲ ಗುಣಕ್ಕೆ, opacité ethmoïdo-maxillaire sur lexamen scannographique.
Elle nécessite une hospitalisation d’ತುರ್ತು.

 • ಸಂಗ್ರಹಿಸಲಾದ ರೂಪ periorbital:

Le pus se collecte dans lorbite, entre le périoste et los planum, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಸಂಬಂಧಿಸಿದ ಚತುರತೆ ದೃಶ್ಯ ಅಡಚಣೆ ಅಥವಾ ಅಸ್ವಸ್ಥತೆ ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಇಲ್ಲದೆ ಹೊರಚಾಚುವಿಕೆಯ.

ಹೋಗಲಾಡಿಸಬೇಕಾಗಿದೆ :

 • ಎಲ್’exceptionnelle ostéomyélite du maxillaire supérieur : ಕಡಿಮೆ ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯ ನಲ್ಲಿ ಪ್ರಬಲ ಎಡಿಮಾ, ಒಸಡಿನ ಊತ ಮತ್ತು ಅಂಗುಳಿನ.
 • La staphylococcie maligne de la face consécutive à un furoncle de laile du nez ou de I a lèvre supérieure.
 • ಎಲ್’ಮುಖದ ಎರಿಸಿಪೆಲಾಸ್ : ಮುಖದ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೊಕಲ್ ರೋಗ.

2- ಮರುಕಳಿಸುವ ಅಥವಾ ಹಬ್ಬುವ ರೂಪಗಳು :

ಒಂದು ಏಕಪಕ್ಷೀಯ ಮರುಕಳಿಸುವ ರೂಪ ದಂತವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರಣ ಪರಿಣಾಮ ವಿಧಾನವನ್ನು ಅಥವಾ locoregional ಕಾರಣವಾಗುತ್ತದೆ ಮಾಡಬೇಕು (ಗೆಡ್ಡೆ, ಮೈಕೊಸಿಸ್, ಅಂಗರಚನಾ ವಿಕೃತಿಯು – intérêt de limagerie par scanner, ಅಥವಾ ಎಂಆರ್ಐ). ಮೂರು ತಿಂಗಳ ನಂತರವೂ ಒಂದು ವಿಲಂಬದ ರೂಪ ದೀರ್ಘಕಾಲದ rhinosinusitis ವರ್ಣಿಸಬಹುದು.

ತೀವ್ರವಾದ rhinosinusitis ತೀವ್ರ superinfection ಸ್ಪೋಟಕ್ಕೆ ನೀಡಬಹುದು. ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ ತೀವ್ರ ಸೈನುಟಿಸ್ ಪೈಕಿ, ಪೊಲಿಪೊಸಿಸ್ ಖಡ್ಗಮೃಗದ-ಸೈನಸ್ ಸೇರಿವೆ, ಉಸಿರಾಟದ ಲೋಳೆಪೊರೆಯ ನಿಜವಾದ ಉರಿಯೂತದ ಸ್ಥಿತಿಯ, ethmoidal ಆರಂಭಿಸಲು ಮೂಗಿನ ಸಂಯುಕ್ತಗಳು ತುಲನೆ (responsable dune anosmie et d’ಮೂಗಿನ ಅಡಚಣೆ) et un asthme ou une hyperréactivité bronchique quil faudra savoir rechercher.

3- hyperalgic ರೂಪಗಳು : ನಿರ್ಬಂಧಿಸಿರುವ ಅಥವಾ ಮುಂಭಾಗದ ಎಲುಬಿನ ಸೈನುಟಿಸ್ :

4- ಸಂಕೀರ್ಣ ಸ್ವರೂಪಗಳ :

 • ತೊಡಕುಗಳು ನೇತ್ರ ನಾಸಿಕದ-orbitaires : ಕಣ್ಣುಗುಡ್ಡೆಯ ಜೀವಕೋಶಗಳ, subperiosteal ಕಕ್ಷೀಯ ಬಾವು, ಕಕ್ಷೀಯ ಜೀವಕೋಶಗಳ (CF. ethmoïdite aiguë de l’ಮಗು).
 • ಮಿದುಳಿಗೆ-ಮಿದುಳ ತೊಡಕುಗಳು : ಮೆದುಳಿನ ಬಾವು, ಮೆನಿಂಜೈಟಿಸ್, dural ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಕೀವುಶೇಖರಣೆ, cavernous ಸೈನಸ್ ಥ್ರೋಂಬೋಫ್ಲೆಬಿಟಿಸ್.

ಇ- ಚಿಕಿತ್ಸೆ :

ಇದು ಪ್ರತಿಜೀವಕ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಸಂಯೋಜಿಸುತ್ತದೆ, ಕಾರ್ಟಿಕೋಸ್ಟೀರಾಯ್ಡ್ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಶಾರ್ಟ್ ಕೋರ್ಸ್ ವ್ಯವಸ್ಥಿತವಾಗಿ (0.8ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ / ಕೆಜಿ / 3j AFSSAPS ಫಾರ್ ದಿನ), ಮೂಗುಕಟ್ಟುವಿಕೆ ಮತ್ತು ನೋವುನಿವಾರಕಗಳನ್ನು.

ಮರುಕಳಿಸುವ ಸೈನುಟಿಸ್ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ, ನಾವು ಕಾರಣ ಚಿಕಿತ್ಸೆ ಮಾಡಬೇಕು.

ಶಿಫಾರಸು ಪ್ರತಿಜೀವಕಗಳ :

ಸೈನುಟಿಸ್ ಒಳಗೊಂಡಿರುವ ಪ್ರಮುಖ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಪ್ರತಿಜೀವಕ ನಿರೋಧಕ ಸಂತತಿಗಳ ಉನ್ನತ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ಟ್ರೆಪ್ಟೋಕೊಕಸ್ ನ್ಯುಮೋನಿಯಾದಿಂದ ಮತ್ತು ಹೀಮೊಫಿಲಾಸ್ ಇನ್ಫ್ಲೂಯೆಂಜಾ ಇವೆ. En considérant les AMM et lévolution des résistances bactériennes, ಎಲ್’antibiothérapie de 1ère intention comporte lun des antibiotiques suivants administré par voie orale :

ಅಮಾಕ್ಸಿಸಿಲ್ಲಿನ್-clavulanic ಆಮ್ಲ : 1gx3 / D ಅಥವಾ 80 ಮಿಲಿಗ್ರಾಂ / ಕೆಜಿ / ದಿನ 3 prises chez l’ಮಗು. ಎರಡನೇ ತಲೆಮಾರು ಸೆಫಲಾಸ್ಪೋರಿನ್ಗಳು : Cefuroxime axetil ಅಥವಾ ಮೂರನೆಯ ಪೀಳಿಗೆಯ : Cefpodoxime proxetil ಅಥವಾ cefotiam hexetil.
Pristinamycine, ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ’allergie aux β-lactamines.
ನ್ಯುಮೋಕೊಕಸ್ ಸಕ್ರಿಯ ಫ್ಲೋರೋಕ್ವಿನೋಲಿನ್ಗಳ (Lévofloxacine, Moxifloxacine) doivent être réservées aux situations cliniques les plus sévères et susceptibles de complications graves telles que les ou en cas déchec dune première antibiothérapie

ಎಲುಬಿನ ಸೈನುಟಿಸ್ ತೀವ್ರ purulent ಅಮಾಕ್ಸಿಸಿಲ್ಲಿನ್-clavulanic ಆಮ್ಲದ ಚಿಕಿತ್ಸೆಯ ಅವಧಿಯು 7 ಗೆ 10 ದಿನಗಳ.
cefuroxime Axetil, ಲೆ-Cefpodoxime proxetil 5 ದಿನಗಳ,
Pristinamycine ರಲ್ಲಿ 4 ದಿನಗಳ.