പുറത്താണ്’മുട്ടുകുത്തിയ എന്ന എക്സതെംസൊര് സംവിധാനം

0
8004

ഞാന്- ആമുഖം :

Les ruptures de lappareil du genou sont définies par l’അസ്തിത്വം d’une solution de continuité sur la chaine tendino- മുസ്ചുലൊ- osseuse qui assure lextension du genou.

Les fractures de la rotule sont la cause la plus fréquente de cette solution de continuité de lappareil extenseur les autres éléments y composant sont le muscle quadriceps, കുഅദ്രിചെപ്സ് ചലനഞരന്വ് ആൻഡ് പതെല്ലര് ചലനഞരന്വ്.

ശരീര തിരിച്ചെടുക്കൽ :

എൽ’AEG EST CONSTITUE PAR 4 ഘടകങ്ങൾ :
– കുഅദ്രിചെപ്സ് പേശി സംയുക്തം 4 പേശികൾ : നേരത്തെ വലത്, Le പേശി ച്രുരല്, വസ്തുസ് ലതെരലിസ് ആൻഡ് വസ്തുസ്
– ചലനഞരന്വ് കുഅദ്രിചിപിതല്
– പന്ത്
Le tendon rotulien Assure lextension active de la jambe sur la cuisse.

ബോൾ ഓഫ് ഒടിവ് :

അവർ പ്രതിനിധാനം 1% ഒടിവുകൾ.

Se voient a la suite de traumatisme la cause iatrogène est de plus en plus fréquente Cest des fractures le plus souvent articulaire mis a part les fractures de la point Le diagnostic est facile guidé par la clinique confirmé par la radiologie

പുനരധിവാസ പ്രകാരം ജീവവായുവായി മറ്റ് ഒടിവുകൾ വേണ്ടി ഓർത്തോപീഡിക് ശസ്ത്രക്രിയാ ഉംദിസ്പ്ലചെദ് ഒടിവുകൾ ചികിത്സ

REMINDER :

അനാട്ടമി വിശദമായ :

Os sésamoïde le plus volumineux du corps incluse dans lappareil extenseur du genou sa situation sous cutanée la rend particulièrement vulnérable sa face antérieure est plus haute qua sa face postérieure son épaisseur est de 1,3 സെ.മീ വീതിയും തന്നെ 4,7 സെ.മീ ബോൾ നന്നായി പ്രോക്സിമൽ മൂന്നാം സ്ഥാപിച്ചിരിക്കുന്നത് വസ്ചുലരിജെദ് ആണ്

SYSTEME DAMMARRAGE DE LA ROTULE :

En arrière un manchon capsulaire qui sinsère sur les pourtours de la rotule juste en avant viennent sinsérer de part est d’മറ്റുള്ളവ ;

En dedans laileron rotulien interne qui sinsère sur les deux tiers internes de la rotule En dehors laileron rotulien externe qui sinsère sur la moitié supérieur

വസ്ചുലരിസതിഒന് ; ആശ്രയിച്ചാണ് ഫെമൊരല് പൊപ്ലിതെഅല് ധമനികളുടെ, പെരൊനെഅല് ഒരു അനസ്തൊമൊതിച് സിസ്റ്റം തിബിഅല്

ഓഫ് രൊതുഇ ROLE :

Transmet les forces générées par le muscle quadriceps au tendon rotulien Elle augmente le bras de levier de système extenseur Elle centre lappareil extenseur

അതു ത്രൊഛ്ലെഅ സമ്പർക്കം പിരിമുറുക്കങ്ങൾ പടരാൻ, വിതരണം ഉറപ്പുവരുത്തുന്നു

രണ്ടാം- ഡോംഗ്-പാത്ത് :

1- പരുക്ക് സംവിധാനം :

ഏറ്റവും സാധാരണമായ സംവിധാനം മുട്ടുകുത്തിയ അമ്പ് മുന്നിൽ ഭാഗത്തു ഷോക്ക് നേരിട്ട് സംവിധാനം ആണ്

പന്ത് എന്ന സുബ്ചുതനെഒഉസ് സ്ഥാനം പ്രത്യേകിച്ച് ദോഷകരമാകാനിടയുള്ള

റൂട്ടിൽ ഇ അസ്വസ്ഥനായി പരോക്ഷ സംവിധാനം മുട്ടുകുത്തിയ എക്സതെംസൊര് ഭാഗമാകുന്നു വരുമ്പോൾ സങ്കോചനം

2- വര്ഗീകരണം : നിരവധി

ക്ലാസിഫിക്കേഷൻ ദുപര്ച്
ഞാൻ ടൈപ്പ് : ഒറ്റ തിരശ്ചീന ലൈൻ ഏറ്റവും പലപ്പോഴും ജംഗ്ഷൻ 2 മുകളിലെ മൂന്നാം 1 താഴത്തെ
ടൈപ്പ് II : ഞാൻ അല്ലെങ്കിൽ ചൊംമുനിസിഒംസ് കമ്പയിൻസ് ഒരു കോംപാക്ഷൻ ദിസ്തല് പ്രോക്സിമൽ ശകലം കേടുപാടും ടൈപ്പ്

ടൈപ്പ് മൂന്നാമൻ : പോപ്പുലർ നക്ഷത്രം

മൂന്നാമൻ- രോഗനിർണ്ണയ :

1- ചോദംചെയ്യല് : ഗവേഷണം :

പരുക്ക് സംവിധാനം, ട്രോമ സമയത്ത് ഫ്ലെക്സിഒന് ഡിഗ്രികളുടെ, രോഗിയുടെ ഭൂമി ചരിത്രവും.

2- ഫിസിക്കൽ പരീക്ഷ :

എസ്’intéresse à retrouver une Solution de continuité le plus souvent complète de lappareil extenseur, ക്ഷമ വൈകി കാണുന്ന ഒരു വലിയ മുട്ടിൽ ഉയരുന്നു, അസ്തിത്വം d’une plaie, une dabrasion, അഗ്ര്തിഗ്നുരെ, ത്വക്ക് ആദ്യ, പല്പതിഒന് ഫ്രണ്ട് തുറന്ന പന്ത് കനിയുമെന്ന് ഇന്റർ ചോത്യങ്ങള് ഒരു വിഷാദം കണ്ടെത്തി

മുഴ എസ് അഷൊചിഎഎസ് :

ഇംപെരതിവെല്യ് അന്വേഷിച്ചു വേണം: ത്വക്ക് നിഖേദ്, സ്നാക്ക്സ് എഡ്ജ് സ്പ്രെഡ്ഷീറ്റ് സിൻഡ്രോം ഉൾപ്പെടെ ഒടിവുകൾ പങ്കാളികളെ ;ഫെമുര് ചൊത്യ്ലെ ഛെവില്ലെ ….അസ്ഥിബന്ധത്തിന് പരിക്ക് അല്ലെങ്കിൽ തരുണാസ്ഥി.

നാലാമൻ- IMAGING :

റേഡിയോളജി സ്ഥിരീകരിക്കാനാണ്

Bilan de base radio du genou face et profil avec une incidence de profil A 45° de flexion de genou pour apprécier létat des ailerons rotuliens.

അച്ചുതണ്ടിന്റെ കൂട്ടിയിടിയിലും സിടി അല്ലെങ്കിൽ എംആർഐ സംശയം ദുശ്ശങ്കയും നിഖേദ് തരുണാസ്ഥി അല്ലെങ്കിൽ തെംദൊംസ് ഡിഫറൻഷ്യൽ ഡയഗ്നോസിസ് കാര്യത്തിൽ ആവശ്യമായി വന്നേക്കാം :

പതെല്ല ബിപര്തിത്ത വിമുഖത മറികടക്കാൻ- ചൊംത്രലതെരല് മുട്ടുകുത്തിയ ഒരു സ്നാപ്ഷോട്ട് ബാഹ്യ ക്രമരഹിത പലിശ -ലതെ́രലെ

വി- ചികിത്സ : അഥവാ ഓർത്തോപീഡിക് സർജിക്കൽ

പക്ഷേ :
ഏറ്റവും ശരീര കുറവ്.
കരാറിലെ സ്ഥിരമായ.
ആദ്യകാല പുനരധിവാസ.

രീതികൾ :

1- ഓർത്തോപീഡിക് :

Pour les fractures non déplacée précédé par une ponction préalable dune hémarthrose
സർക്കുലർ ഒരു തീര്ത്തും അല്ലെങ്കിൽ കുമ്മായം പ്രകാരം കർശന പേശീസംയുക്തകോശങ്ങളോ 4 ഒരു 6 ഫ്ലെക്സിഒന് ൽ ആഴ്ച 20 ഡിഗ്രി രദിഒലൊഗിചല് നിരീക്ഷണം ഒരു ദ്വിതീയ കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിന് കാണുന്നത് അത്യാവശ്യമാണ്

2- സർജിക്കൽ ചികിത്സ :

എജി അല്ലെങ്കിൽ അലിഫ് കീഴിൽ
Voie dabord le plus souvent médiane antérieure Réduction de visu anatomique et contention solide et stable.
Moyens dostéosynthèse multiples
കളിയുടെ, മുറുക്കുക, ഡൈനാമിക് നിയമസഭയിൽ രണ്ട് സമാന്തര കുറ്റി ട്രാൻസ്ഫോമുകൾ ചൊംപ്രെഷിവെ ശക്തി വേവലാതിയും സൈന്യം പിന്തുണയ്ക്കുന്നു ഗുയിന്ഗ്.
ബന്ധപ്പെട്ട പരിക്കുകളും ചികിത്സ
പുനരധിവാസ : വേഗം മോഷൻ ശ്രേണി വീണ്ടെടുക്കാൻ.

നാം- സങ്കീര്ണ്ണത :

സാംകമികമായ
സെക്കൻഡറി കുടിയൊഴിപ്പിക്കലിന് പ്സെഉദര്ഥ്രൊസിസ് ലോ ബോൾ
പ്രോക്സിമൽ മൂന്നാം മുകളിൽ സെക്കൻഡറി necrosis.
RUPTURES DES AUTRES ÉLEMENS DE LAPPAREIL EXTENSEUR :
La rupture des autres élément de lappareil extenseur a savoir tendon quadricipital, tendon rotulien ou avulsion de la tubérosité tibial antérieure lieu dinsertion du tendon rotulien sont des lésions rares dont le traitement est plus souvent chirurgical.

ഡോ. എസ്. കെ ः അനിചി – കോൺസ്റ്റന്റൈൻ ഫാക്കൽറ്റി