ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಸಂಧಿವಾತ

ಟ್ಯಾಗ್: ಸಂಧಿವಾತ

ರೊಚ್ಚು ಸಂಧಿವಾತ (ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು)

ನಾನು- ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ : ಸಾಂಕ್ರಾಮಿಕ ಸಂಧಿವಾತ, ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಮಾಡುವ ಸೂಕ್ಷ್ಮ ಕೀಲಿನ ಮಟ್ಟದಲ್ಲಿ, ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆ ಅಲ್ಲ. ಆರ್ಎಎ ಜೊತೆ ಡಿಫರೆನ್ಷಿಯಲ್ ಜಿಎಂ ಎಲ್ಲಿದೆ ...

ಜುವೆನೈಲ್ ಸ್ವಯಂಜನ್ಯ ಸಂಧಿವಾತ

ನಾನು- ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ : ಇದು ಕನಿಷ್ಠ ಕಾಲ ಒಂದು ಕೀಲು ಉರಿಯೂತ ರೋಗ 6 ಅವರ ವಯಸ್ಸಿನ ಕೆಳಗಿರುವ ಮಗುವಿನ ವಾರಗಳ 16 ans...

ಜನಪ್ರಿಯ

ನ್ಯೂಸ್