స్వాగత టాగ్లు Bipolaires

ట్యాగ్: Bipolaires

బైపోలార్ రుగ్మతలు

కోర్సు లక్ష్యాలు : Reconnaître l'état maniaque; Reconnaître l'accès mélancolique; మానిక్-డిప్రెసివ్ మానసిక విశ్లేషించు; Savoir prescrire les médicaments pour traiter la phase maniaque et...

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్