స్వాగత టాగ్లు సెల్ ఫోన్

ట్యాగ్: సెల్ ఫోన్

సెల్ సంశ్లేషణ

సెల్ సంశ్లేషణ అధిక జీవుల కణజాలం ఏర్పడటం అనుమతించేందుకు పొందాయని ఒక ముఖ్యమైన ఫంక్షన్ ఉంది, organes et systèmes qui s’efforcent...

కణ త్వచం

కూర్పు మరియు ఆకారము : అన్ని యుకర్యోట్స్ కణాలలో, compartmentalization కారణంగా జీవ పొర కు గమనించవచ్చు. సెల్ compartmentalization విధులు వేరు అనుమతిస్తుంది ...

పద్ధతులు అందుతున్న; సెల్ అధ్యయనం

పరిచయం : La cellule est l'unité structurale et fonctionnelle fondamentales des organismes vivants et en raison de sa petite taille, కణ జీవశాస్త్రం. అన్నీ ...

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్