స్వాగత టాగ్లు దీర్ఘకాలిక

ట్యాగ్: దీర్ఘకాలిక

క్రానిక్ బ్రోన్కైటిస్

నేను- అవలోకనం : చాలా తరచుగా, ఇష్టపూర్వకంగా నిర్లక్ష్యం, తెలియని సంభావ్య పరిణామం. 20% కు IR మరియు మిగిలిన ఆయాసం పురోగతి. ప్రతి సంవత్సరం 1200 DC par...

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్