స్వాగత టాగ్లు సంక్లిష్ట

ట్యాగ్: సంక్లిష్ట

మేజర్ Histocompatibility కాంప్లెక్స్ (CMH)

నేను- పరిచయము : ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య మార్పిడి ఏ ప్రయత్నమైనా (horsjumeaux monozygotes) ఒక ఎదురుదెబ్బ కారణమవుతుంది. Ce rejet du greffon est lié à la...

యని ఉమ్మడి క్లిష్టమైన; భుజం

నేను- GENERAL : భుజం భుజం నడికట్టు ద్వారా ట్రంక్ ఎగువ లింబ్ కలిపే ఒక యూనియన్ విభాగంలో ఉంది. Elle comprend un complexe...

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్