స్వాగత టాగ్లు COVID -19

ట్యాగ్: COVID -19

రోగులకు మహమ్మారి హెచ్చరిక మద్దతు Covid (కరోనా ...

1- Virologie : కుటుంబానికి చెందిన RNA వైరస్లు Coronaviridae చుట్టి, genre betacoronavirus Chez l’homme: six espèces de coronavirus connues hCoV saisonniers: 220E,...

కరోనా 2019 n (వుహన్)

సమర్పించారు:   డాక్టర్ Nabil BOULAGHMEN - Médecin Épidémiologiste SEMEP EPSP Laghouat Définition : Les coronavirus sont des virus pouvant causer des infections respiratoires chez les êtres...

కరోనా చికిత్స Covid -19

Finalement après plusieurs tests les scientifiques chinois ont déterminés que la Chloroquine initialement destiné à traiter le paludisme donnait de très bon...

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్