ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು Déontologie

ಟ್ಯಾಗ್: Déontologie

ವೈದ್ಯಕೀಯ ನೀತಿಸಂಹಿತೆ

ಪದ ನೀತಿಸಂಹಿತೆ "Déontos" ಅರ್ಥ "ಏನು ಮಾಡಬೇಕೆಂದು" ಮತ್ತು ವಿಜ್ಞಾನ ಅರ್ಥ "" logy "ದಿಂದ ...

ಜನಪ್ರಿಯ

ನ್ಯೂಸ್