స్వాగత టాగ్లు డయాగ్నోస్టిక్

ట్యాగ్: డయాగ్నోస్టిక్

చిహ్నాలు – డయాగ్నోసిస్ అండ్ డెత్ ఆఫ్ డేటింగ్

నేను- పరిచయం మరియు డెత్ శతకము : ఒక- లా thanatologie : ఈ అన్ని కోణాల్లో సైన్స్ పరిశోధనలు మరణం, et plus particulièrement...

డయాగ్నోసిస్ సజ్జగింజలవంటి

నేను- పరిచయం : 1- నిర్వచనం : దీని వ్యాసము అస్పష్టత micronodular 1.5 లేదా 3 mm పరిమితమై లేదా ప్రసరించి చేయవచ్చు, avec des images réticulaires...

డయాగ్నోసిస్ D & rsquo; మెడకు మాస్

లక్ష్యాలను : గుర్తించి విశ్లేషించడానికి తెలుసుకున్న పూర్వ మరియు పార్శ్వ గర్భాశయ మెడ వాపు. పూర్వ గర్భాశయ వాపుకు రోగ నిర్ధారణను ఎలా మార్గనిర్దేశం చేయాలో తెలుసుకోండి ...

స్వరపేటిక ప్రయాసతోకూడిన యొక్క నిర్ధారణ

  నేను- పరిచయము : ఆయాసం ఒక "కష్టం శ్వాస" గా నిర్వచించబడింది. C'est une urgence thérapeutique car elle peut être à l'origine d'une hypoxie...

స్వరవికృతి యొక్క నిర్ధారణ

నేను- నిర్వచనం : స్వరవికృతి అసాధారణ పదనిర్మాణం లేదా స్వర త్రాడులు యొక్క ఫంక్షన్ సంబంధించిన వాయిస్ ఘనకార్యం. II- శరీర నిర్మాణ రిమైండర్..

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్