ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಪ್ರಾಥಮಿಕ

ಟ್ಯಾಗ್: ಪ್ರಾಥಮಿಕ

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗಾಯಗಳು ಮತ್ತು ಚರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ವಿಶ್ಲೇಷಣಾತ್ಮಕ ವಿಧಾನ

ಪರಿಚಯ : ಚರ್ಮದ ಶರೀರದ ಹೊರಭಾಗ ಆಗಿದೆ, ಸ್ವಾಭಾವಿಕ ದೇಹದ ಕುಳಿಗಳು ಒಳಗೊಂಡ ಮ್ಯೂಕಸ್ ಮುಂದುವರಿಕೆಯಾಗಿದೆ, ಇದು ಒಂದು ಆಗಿದೆ ...

ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಚರ್ಮದ ಹಾನಿಯನ್ನು

ಪರಿಚಯ : ?? ಆಧಾರಿತ ಚರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ರೋಗನಿದಾನದ, ಇತರ ವೈದ್ಯಕೀಯ ತಜ್ಞತೆ ಮಾಹಿತಿ, ಪ್ರಶ್ನಿಸುವುದು ರಂದು, l’examen physique et des investigations complémentaires —...

ಜನಪ್ರಿಯ

ನ್ಯೂಸ್