స్వాగత టాగ్లు ఎపిథీలియం

ట్యాగ్: ఎపిథీలియం

epithelia వర్గీకరణ

LES ÉPITHÉLIUMS CLASSIFICATION DES EPITHELIUMS DE REVETEMENT : 1- ఎపిథీలియల్ సెల్స్ యొక్క రూపం : ఒక - pavimenteuse. B - క్యూబిక్. సి - ప్రిస్మాటిక్ లేదా స్థూపాకార. 2- కోటులో సెల్ నంబర్ : అ ...

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్