ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ನೀತಿಸಂಹಿತೆ

ಟ್ಯಾಗ್: ನೀತಿಸಂಹಿತೆ

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಮತ್ತು ನೈತಿಕ ಆಕ್ಟ್

ವೈದ್ಯಕೀಯ ಕಾರ್ಯವು ವೈದ್ಯರು ಮತ್ತು ರೋಗಿಯ ನಡುವೆ ನಡೆಯುವ ಕ್ರಿಯೆಯಾಗಿದ್ದು. ಸಿ ಏಕವಚನ ಆಕ್ಟ್. ಇದು ನೈತಿಕತೆಯ ಕೋಡ್ ನಿರ್ದಿಷ್ಟಪಡಿಸಲಾಗುವುದು. ಎಥಿಕ್ಸ್ :...

ಜನಪ್ರಿಯ

ನ್ಯೂಸ್