స్వాగత టాగ్లు విత్తనాలు

ట్యాగ్: విత్తనాలు

ప్రధాన చర్మం అంటువ్యాధులు చీము చేరునట్లు చేసేది జెర్మ్స్

పరిచయం : శరీరంలో ప్యోజెనిక్ జెర్మ్స్ ఉనికికి సంబంధించిన చర్మ వ్యక్తీకరణలు సాధారణ చర్మం బ్యాక్టీరియా వృక్షజాలం ద్వారా వలసరాజ్యం అవుతుంది (a ...

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్