స్వాగత టాగ్లు Histocompatibility

ట్యాగ్: Histocompatibility

మేజర్ Histocompatibility కాంప్లెక్స్ (CMH)

నేను- పరిచయము : ఇద్దరు వ్యక్తుల మధ్య మార్పిడి ఏ ప్రయత్నమైనా (horsjumeaux monozygotes) ఒక ఎదురుదెబ్బ కారణమవుతుంది. Ce rejet du greffon est lié à la...

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్