స్వాగత టాగ్లు HTA

ట్యాగ్: HTA

L యని ఆప్తాల్మిక్ ఆవిర్భావములను; s & HTA మరియు అందుతున్న; ధమనులు గట్టిపడే

నేను- అవలోకనం : HTA >140/90 mm Hg Tous le système vasculaire subit ses conséquences. 1 milliard d'individus dans le monde Pathologie extrêmement fréquente (25-30)% వయోజన జనాభా ...

సంకేతాలు మరియు యని లక్షణాలు; హైపర్టెన్షన్ (HTA)

నేను /- పరిచయము : A /- నిర్వచనాలు మరియు వర్గీకరణలు : మామూలు విలువలను భావిస్తారు పైన రక్తపోటు రక్తపోటు ఏ అసాధారణ ఎత్తులో నిర్వచిస్తారు. B /- అభిరుచులు : పాథలాజికల్ ఫిజియాలజీ కోర్సు.

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్