స్వాగత టాగ్లు nephropathies

ట్యాగ్: nephropathies

మూత్రపిండ గ్లిమెరులర్

నేను- అవలోకనం : దీని ప్రారంభ స్థానం రక్తకేశనాళికల కేశనాళిక నెట్వర్క్ లో ఉన్న తాపజనక గాయాలు వరకు N.G ఆశించిన. Cette atteinte...

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్