ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು Projectiles

ಟ್ಯಾಗ್: Projectiles

ಡಿ ಇದರೊಂದಿಗೆ ಸ್ಪೋಟಕಗಳನ್ನು, ಮದ್ದುಗುಂಡುಗಳಿಂದ ಗಾಯಗಳು

ನಾನು- ಪರಿಚಯ : Plaies par projectiles d'arme à feu repose sur un principe simple : « coup de feu » et ses conséquences Lésions variables en...

ಜನಪ್ರಿಯ

ನ್ಯೂಸ್