స్వాగత టాగ్లు ప్రోస్టేట్

ట్యాగ్: ప్రోస్టేట్

ప్రోస్టేట్ కణితి పాథాలజీ

నేను- ప్రోస్టేట్ అనాటమీ : మక్నియల్ ప్రోస్టేట్ వృత్యాసం : → 4 మండలాలు glandulaires: సెంట్రల్ జోన్ (25%), పరివర్తన ప్రాంతం...

ప్రోస్టేట్ గ్రంధి

నేను- పరిచయము : ప్రోస్టేట్ గ్రంధి బేసి కాయ సంబంధమైన పొందగలిగారు, సగటు, située dans la cavité pelvienne au niveau du carrefour formé par l’urètre et...

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్