ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಪ್ಯೋಜೆನ್ಗಳು

ಟ್ಯಾಗ್: ಪ್ಯೋಜೆನ್ಗಳು

ಮುಖ್ಯ ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕು pyogenic ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳನ್ನು

ಪರಿಚಯ : ದೇಹದಲ್ಲಿ pyogenic ಸೂಕ್ಷ್ಮಜೀವಿಗಳ ಉಪಸ್ಥಿತಿ ಸಂಬಂಧಿಸಿದಂತೆ ಚರ್ಮ ಅಭಿವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಸಾಧಾರಣ ಚರ್ಮದ ಬ್ಯಾಕ್ಟೀರಿಯಾ ಸಸ್ಯ ಎತ್ತಿದವು ಇದೆ (ಒಂದು ...

ಜನಪ್ರಿಯ

ನ್ಯೂಸ್