స్వాగత టాగ్లు రేడియోలాజికల్

ట్యాగ్: రేడియోలాజికల్

ఊపిరితిత్తుల రేడియోలాజికల్ పరీక్ష

నేను- పరిచయము : కొత్త పద్ధతులు అభివృద్ధి చేసినప్పటికీ, ఛాతీ వైద్య పరీక్ష అవశేషాలు రేడియోగ్రాఫ్స్, పల్మనరీ అన్వేషణలో ప్రాథమిక ఆధారం. II- RAPPEL...

ఊపిరితిత్తుల రేడియోలాజికల్ పరీక్ష

నేను- పరిచయం : En matière d'exploration pulmonaire, la radiographie standard thoracique garde toute son importance et constitue avec l'examen clinique la première approche, qui orientera...

గుండె మరియు గొప్ప నాళాల రేడియోలాజికల్ పరీక్ష

L'imagerie cardiaque regroupe un arsenal d'examen d'intérêt complémentaire qui se présente comme suit : ప్రామాణిక ఛాతీ ఎక్స్-రే : - Demeure l'examen de 1ère intention devant un...

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్