స్వాగత టాగ్లు రీన్

ట్యాగ్: రీన్

కిడ్నీ మరియు మందులు

పరిచయం : డ్రగ్ నెఫ్రోపతీ బాధ్యత 20% తీవ్ర మూత్రపిండ వైఫల్యం (IRA). Plus du quart des malades doit subir une épuration extrarénale...

కిడ్నీ కణితులు

నేను- Tumeurs du rein de l'adulte : మూత్రపిండ మృదుకణజాలంతో క్యాన్సర్లు ప్రాతినిధ్యం 5 % des cancers de l'adulte. Leur pic de fréquence s'observe entre...

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్