స్వాగత టాగ్లు శ్వాసక్రియ

ట్యాగ్: శ్వాసక్రియ

శ్వాస నియంత్రణ

ఒక - పరిచయం : శ్వాస నియంత్రణ P02 నిర్వహించడానికి ప్రసరణ సర్దుబాటు, PC02 et PH sanguin dans d’étroites...

శ్వాస యొక్క ఫిజియాలజీ : పరిచయం

శ్వాస శ్వాస వాయువుల రవాణా మెళుకువలను సెట్ నిర్వచించబడింది : O2 de l’air ambiant vers les cellules et son utilisation...

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్