കൊറോണ ചൊവിദ്-19 ചികിത്സ

0
5455

ഒടുവിൽ നിരവധി ചൈനീസ് ശാസ്ത്രീയ പരിശോധനകൾ യഥാർത്ഥത്തിൽ തലതല്ലി മലേറിയ ഉദ്ദേശിച്ചുള്ള ക്ലോറോക്വിൻ ൫൦൦മ്ഗ് ന് കൊറോണ ചൊവിദ്-19 ചികിത്സ വളരെ നല്ല ഫലങ്ങൾ ദിവസം ഡോസ് കൊടുത്തു നിർണ്ണയിച്ചു ശേഷം 10 ദിവസം & rsquo making; ശ്വാസകോശ അണുബാധ കൈകാര്യം എളുപ്പമാണ്