ಕಿಡ್ನಿ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು

0
8782

ನಾನು- Tumeurs du rein de l’ವಯಸ್ಕ :

ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಪರೆಂಕಿಮ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಪ್ರತಿನಿಧಿಸುತ್ತವೆ 5 % des cancers de l’ವಯಸ್ಕ. Leur pic de fréquence sobserve entre 50 ಮತ್ತು 70 ಗಂಡು ಮೇಲುಗೈನೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷಗಳ (2/1).

ಕೆಲವು ಕಾರಣವಾಗಿರುವ ಅಂಶಗಳು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ : ಧೂಮಪಾನದ, ವಾನ್ ಹಿಪ್ಪಿ -ಲಿಂಡ್ಯು ರೋಗವು ಸಹವರ್ತಿಗಳು (ಕಿಡ್ನಿ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ + hemangioblastoma ಹಿಮ್ಮೆದುಳಿನ ರೆಟಿನಾದ +/- phéochromocytome +/- ಮೇದೋಜೀರಕ ಗ್ರಂಥಿ ಮತ್ತು ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಂತೆ), ಗೆಡ್ಡೆಯ ಸ್ಕ್ಲೆರೋಸಿಸ್, ಮೂತ್ರ multicystic ಅಕ್ವೈರ್ಡ್ ರೋಗ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ದೀರ್ಘಕಾಲದ ಹಿಮೋಡಯಾಲಿಸಿಸ್ ರೋಗಿಗಳ ಕಿಡ್ನಿ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು ಪ್ರಮಾಣವು ಅಪಾಯ

II ನೇ- ಅಂಗರಚನಾ ರೋಗಲಕ್ಷಣವನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ :

ರೋಗ ಗೆಡ್ಡೆ ರೋಗ ಪತ್ತೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ನಿರ್ಣಾಯಕ ಪಾತ್ರ ಹೊಂದಿದೆ, ಖಚಿತವಾಗಿ ರೋಗನಿರ್ಣಯ ಅನುಮತಿಸುತ್ತದೆ, en classant la tumeur selon la classification de l’ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್ಒ, ಆವೃತ್ತಿಯ 2016, mais également détablir une stadification TNM qui permettra une évaluation pronostique mais également dictera la prise en charge thérapeutique.

ಎ- ಸಾಮಾನ್ಯ ಗೆಡ್ಡೆಗಳು :

1- ತೊಟ್ಟಿನ adenoma : 7 ಗೆ 22% ಶವಪರೀಕ್ಷೆ, découverte fortuite et nont aucun retentissement clinique.

ಅದು ಇಲ್ಲಿದೆ’ಕೃತ್ಯಗಳು’une tumeur papillaire de petite taille, ನಿಖರವಾಗಿ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನಿಸಲು ಆದರೆ unencapsulated, ಕಾರ್ಟಿಕಲ್ ಸ್ಥಾನವನ್ನು, ವ್ಯಾಸದ < 1,5 ಸೆಂ.

ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ : les papilles sont revêtues par une simple couche de cellules cubo-cylindriques qui ne montrent pas datypies.

2- metanephric adenoma : ಕಡಿಮೆ 100 ಪ್ರಕಟಿಸಿದ ಸಂದರ್ಭಗಳಲ್ಲಿ. ಸರಾಸರಿ ವಯಸ್ಸು ಎಂದು 40 ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಸ್ತ್ರೀ ವರ್ಷಗಳ

Macroscopie : ದುಂಡಾದ ಗೆಡ್ಡೆ, ಬಹಳ ಸೀಮಿತ, ಮಧ್ಯಮ ಗಾತ್ರದ < 5ಸೆಂ.

ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ : ಟ್ಯೂಬ್, ಕೊಲ್ಲಿಗಳು, ಮೊಗ್ಗುಗಳು ಮತ್ತು ಒಟ್ಟಿಗೆ ಒಂದೇ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಸಮೂಹ.

3- Oncocytome : ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ನ ಹಾನಿಕರವಲ್ಲದ ಗಡ್ಡೆಯನ್ನು, ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವಗಳ 5 ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಗೆಡ್ಡೆಗಳ to7%. ಎಲ್’âge moyen est de 62 ಪುರುಷ ಮೇಲುಗೈನೊಂದಿಗೆ ವರ್ಷಗಳ.

Macroscopie : Tm ಬಹಳ ಸೀಮಿತ ಆದರೆ ಸಂಭಾವ್ಯ ದಾಳಿಯ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕೊಬ್ಬು, ಕಂದು ಅಥವಾ ಕೇಂದ್ರ ತಂತು ಗಾಯದ ಗುರುತು ಮರ ಹಳದಿ ಜಿಂಕೆ. ಮಾರ್ಪಾಡುಗಳನ್ನು ಅಪರೂಪದ ಮತ್ತು kystisations ಇವೆ.

4- Angiomyolipome : ಸಿ’est la plus fréquente des tumeurs bénignes du rein. Survient de façon sporadique ou dans le cadre dune sclérose tubéreuse de bourneville où langiomyolipome est souvent multiple et bilatéral.

Macroscopie : ಟ್ಯುಮರ್ unencapsulated, +/* ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದ, ಎಲ್’extension péri-rénale et/ou extra-rénale est possible

ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ : ಟ್ರಿಪಲ್ ಅಡಿಪೋಸ್ ಕೋಟಾ, ಸ್ನಾಯು ಮತ್ತು ವಿವಿಧ ಪ್ರಮಾಣಗಳಲ್ಲಿ ನಾಳೀಯ

5- ತೊಗಟೆಗಳು ಮತ್ತು ಆಕ್ರಮಿಸಿದ ಗೆಡ್ಡೆ ಮಿಶ್ರ : ಮಹಿಳೆಯರಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಸಾಮಾನ್ಯ, ಎಲ್’âge moyen est de 45 ವರ್ಷಗಳ

Macroscopie : TM ದುಂಡಾದ, ಬಹಳ ಸೀಮಿತ, ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಂತೆ ಬಿಳಿ.

ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ : ದೊಡ್ಡ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಂತೆ ಅಥವಾ ತೊಟ್ಟಿನ proliferations ಜೊತೆ ಮೈಕ್ರೋ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಂತೆ ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ. ಸಿಸ್ಟಿಕ್ nephroma ವಯಸ್ಕ ಮತ್ತು ಪಿಡಿಯಾಟ್ರಿಕ್ ಹೊಸ ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್ಒ ವರ್ಗೀಕರಣವನ್ನು ಈ ಅಧ್ಯಾಯದಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ 2016

6- ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಂತೆ : ಸರಳ ಕಾರ್ಯನಿರ್ವಹಿಸದಂತೆ urineux, ಅಲ್ಟ್ರಾಸೌಂಡ್ ಮತ್ತು CT ರೋಗನಿರ್ಣಯ, ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ವಯಸ್ಸಾದವರು ಸಂಭವಿಸುವ.

ಬಿ- ತೀವ್ರತೆಗಳು :

1- ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ : ಸಾಮಾನ್ಯ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಕಾರ್ಸಿನೋಮಗಳು (70 ಗೆ 80%), ಎಲ್’âge moyen de survenue est de 60 ವರ್ಷಗಳ, ಪ್ರಮುಖ 2 fois plus dhommes que de femmes. ಬಹುಶಃ ವಿರಳ ಅಥವಾ ಕೌಟುಂಬಿಕ ವಾನ್ Hippel -ಲಿಂಡ್ಯು ರೋಗವಿರುವ ಸಂಭವಿಸುವ.

Macroscopie : ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅಗಾಧ ಪ್ರಮಾಣದ, ಬಣ್ಣ ಹಳದಿ ವಿವಿಧವರ್ಣದ, ರೋಗ್, due à lalternance des zones tumorales charnues, des zones dhémorragie et de nécrose.

ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ : la tumeur nest pas papillaire, ಇದು ಘನ ಎಪಿತೀಲಿಯಲ್ ಸಮೂಹ ರೂಪಿಸುತ್ತದೆ, ಅಥವಾ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು ಅಥವಾ ಜೇನು ರಚನೆಗಳು. ಜೀವಕೋಶಗಳು ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ನಿಚ್ಚಳವಾಗಿವೆ (ಕೊಬ್ಬು ಮತ್ತು ಗ್ಲೈಕೋಜನ್ ಸಮೃದ್ಧವಾಗಿದೆ), ಕೆಲವೊಮ್ಮೆ ಇಯೊಸಿನೊಫಿಲ್ಗಳು.

ಎನ್ಬಿ : ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೆಲ್ ಮತ್ತು ಜೀನ್ VHL ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ (ಮ್ಯಾಲಡಿ ಡಿ ವಾನ್ Hippel -ಲಿಂಡ್ಯು) ಈ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ ಒಂದು ಪ್ರಕಾರವಾಗಿದ್ದು, ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಸಿಸ್ಟಿಕ್, ಅನೇಕ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ

2- ಸಿಸ್ಟಿಕ್ multilocular ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ :

Macroscopie : ಸಿ’est un kyste multiloculaire

ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ : la coque du kyste et les cloisons sont bordés dun épithélium cubique avec de petites cellules claires à noyau régulier.

ಈ ಗಾಯಗಳು ವರ್ಗದ್ದು ಮಾಡಲಾಗುತ್ತದೆ ನಾನು Fuhrman, ಡಿ’excellent pronostic, ಸಿ’est pour cette raison que l’ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್ಒ 2016 ಎಲ್’a renommé : ಕಡಿಮೆ ಮಾರಕ ವಿಭವದ Multicystic ಗೆಡ್ಡೆ

3- ತೊಟ್ಟಿನ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ : ಪ್ರತಿನಿಧಿತ್ವಗಳ 10 -15 % ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್. ಇವೆ ವಿರಳ ಮತ್ತು ಕೌಟುಂಬಿಕ ರೂಪಗಳು. ಆವರ್ತನ, ಎಲ್’ವಯಸ್ಸು ಮತ್ತು ಲಿಂಗ : ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ ಅದೇ.

Tm ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಅನೇಕ ಮತ್ತು ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ ಉತ್ತಮ ಸ್ಪಷ್ಟ ಸೆಲ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ ಬದುಕುಳಿಯುವ ದ್ವಿಪಕ್ಷೀಯ: 80 ಗೆ 90% ಗೆ 5 ವರ್ಷಗಳ.

Macroscopie : ಕಾರ್ಟೆಕ್ಸ್ನ ಉತ್ತಮವಾಗಿ ನಿರ್ಧರಿಸಲಾದ ಲೆಸಿಯಾನ್.

ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ : la tumeur présente la même morphologie que ladénome papillaire sauf que la tumeur est plus grosse. ಸತತವಾಗಿ ಕಂಡು calcifications ಇವೆ (psammomes) ಮತ್ತು ನೊರೆಗೂಡಿದ ಮ್ಯಾಕ್ರೋಫೇಜಸ್.

4- Carcinome ವರ್ಣದ್ವೇಷಿ : 5 ಗೆ 10 % des cancers du rein de l’ವಯಸ್ಕ.

Macroscopie : ಏಕ ಗೆಡ್ಡೆ, ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸುತ್ತುವರೆದಿತ್ತು, ಒಂದು ಜಿಂಕೆ ಗೋಚರಿಸುತ್ತದೆ

ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ : ಭಿನ್ನರೂಪ ಸ್ಪಷ್ಟ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಒಳಗೊಂಡಿದೆ, et une variante constituée de cellules dallure oncocytaire. ಎರಡೂ ಭಿನ್ನತೆಗಳು ರಲ್ಲಿ, ಜೀವಕೋಶಗಳ ಬೀಜಕಣಗಳು ಗಾತ್ರ ಹೊಂದಿರಬಹುದು, ಮೊನಚಾದ ತುದಿಗಳು ಮತ್ತು ಹೈಪರ್ ವರ್ಣೀಯ ಮತ್ತು ಅವರು ಹೆಚ್ಚಾಗಿ ಒಂದು ಸ್ಪಷ್ಟ ಹಾಲೋ ಸುತ್ತುವರಿದಿದೆ.

ಗೆಡ್ಡೆ ಕಾಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಅಥವಾ ಕೋಶಗಳ ವಿನ್ಯಾಸ ಹೊಂದಿದೆ. ಇದು n’y a pas de papilles.

Histochimie : ಗೆಡ್ಡೆ ಜೀವಕೋಶಗಳ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕ್ಲಾಯ್ಡೆಲ್ ಮೂಲಕ ನೀಲಿ ಗುರುತಾಗುತ್ತವೆ (ಬಣ್ಣ Haie).

ವರ್ಣದ್ವೇಷಿ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ ಮುನ್ನರಿವು ಒಳ್ಳೆಯದು. Pas de grade de Fuhrman ne doit plus être fait selon l’ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್ಒ 2016

5- ಡಕ್ಟ್ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ ಸಂಗ್ರಹಿಸುವ : ಅಥವಾ ಬೆಲ್ಲಿನಿ ಕಾರ್ಸಿನೋಮ ಟ್ಯೂಬ್ಗಳು (<1%)

Macroscopie : ಗೆಡ್ಡೆ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಮೆಡುಲ್ಲಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೆಯುತ್ತದೆ

ಮೈಕ್ರೋಸ್ಕೋಪಿ : ಸಿ’est un adénocarcinome papillaire ou les atypies cyto-nucléaires sont abondantes et les mitoses nombreuses.

ವಿಕಾಸ : ಆಕ್ರಮಣಕಾರಿ ಗೆಡ್ಡೆ, ಕಳಪೆ ಮುನ್ನರಿವು

III ನೇ- ಶೈಶವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಗಡ್ಡೆಗಳು :

  • ಶೈಶವ fibromatosis (ಗೆಡ್ಡೆ Bolande)
  • Fibrosarcome ಮಗು (ಗೆಡ್ಡೆ ಸೆಲ್ Bolande)
  • Wilms
  • Tumeur rhabdoïde
  • ತೆರವುಗೊಳಿಸಿ ಸೆಲ್ ಸರ್ಕೊಮಾ
  • Synovialosarcome
  • PNET (ಬಾಹ್ಯ neuroectodermal ಗೆಡ್ಡೆ )

ಐವಿ- ಪೂರ್ವಸೂಚಕ ಅಂಶಗಳು :

* ಕ್ರೀಡಾಂಗಣದಲ್ಲಿ (TNM) ಪ್ರಮುಖ ಪೂರ್ವಸೂಚಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ.

TNM ವರ್ಗೀಕರಣ 2009

ಟಿ – ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗೆಡ್ಡೆ

→ ಟಿಎಕ್ಸ್ ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗೆಡ್ಡೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
→ t0 ಪ್ರಾಥಮಿಕ ಗೆಡ್ಡೆ ಯಾವುದೇ ಸಾಕ್ಷಿಗಳು
→ ಟಿ 1 ಟ್ಯುಮರ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ 7 ಸೆಂ ಉದ್ದನೆಯ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ
– T1A ಟ್ಯುಮರ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಗಳು ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ 4 ಸೆಂ ಉದ್ದನೆಯ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ
– T1b ಟ್ಯುಮರ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ " 4 ಸೆಂ ಆದರೆ ರು; 7 ಸೆಂ ಉದ್ದನೆಯ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ
→ T2 ಟ್ಯುಮರ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ " 7 ಸೆಂ ಉದ್ದನೆಯ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ
– T2a ಟ್ಯುಮರ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ > 7 ಸೆಂ ಆದರೆ ರು 10 ಸೆಂ ಉದ್ದನೆಯ ಅಕ್ಷಕ್ಕೆ
– T2b ಟ್ಯುಮರ್ ಮೂತ್ರಪಿಂಡ ಸೀಮಿತವಾಗಿಲ್ಲ > 10 ಸೆಂ
→ T3 ಟ್ಯುಮರ್ ಆಸಕ್ತಿದಾಯಕ ಪ್ರಮುಖ ರಕ್ತನಾಳಗಳಲ್ಲಿ ಅಥವಾ ಆಕ್ರಮಿಸುವ perirenal ಕೊಬ್ಬು ಅಥವಾ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಸೈನಸ್ ಆದರೆ ತಂತುಕೋಶಗಳನ್ನು Gerota ತಲುಪದೆಯೇ
– T3a ಟ್ಯುಮರ್ ಆಕ್ರಮಿಸುವ ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಅಭಿಧಮನಿ ವಿಭಾಗದ ಅದರ ಸೆಗ್ಮೆಂಟಲ್ ಶಾಖೆಗಳನ್ನು, ಮೂತ್ರಪಿಂಡಗಳ ಸೈನಸ್ ಕೊಬ್ಬು ಅಥವಾ perirenal ಆದರೆ ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ತಲುಪುವುದಿಲ್ಲ ಮತ್ತು ತಂತುಕೋಶಗಳನ್ನು Gerota ಮೀರದಂತೆ.
– T3b Tumeur envahissant la veine cave sous forme dun thrombus sous diaphragmatique.
– T3c Tumeur envahissant la paroi de ta veine cave inférieure ou thrombus sétendant au dessus du diaphragme
→ ಟಿ 4 ಟ್ಯುಮರ್ Gerota ತಂತುಕೋಶಗಳನ್ನು ಆಚೆಗೆ, ಪಕ್ಕದ ಒಕ್ಕಡೆಯ ಮೂತ್ರಜನಕಾಂಗದ ಆಕ್ರಮಣದ ಸೇರಿದಂತೆ.

ಎನ್ – ಪ್ರಾದೇಶಿಕ ದುಗ್ಧ ಗ್ರಂಥಿಗಳು ಆಕ್ರಮಣ

→ NX adenomegalies ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
→ N0 ಯಾವುದೇ ದುಗ್ಧ ಪಸರಿಸುತ್ತದೆ
→ ಎನ್ 1 Métastase ganglionnaire unique
→ N2 ಎಂದು ಮೇಲೆ 1 ದುಗ್ಧ ಪಸರಿಸುತ್ತದೆ

ಎಂ – ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್

→ ಸೈಕಲ್ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಸಾಧ್ಯವಿಲ್ಲ
→ M0 ಯಾವುದೇ ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್
→ ಎಂ 1 ಮೆಟಾಸ್ಟಾಸಿಸ್

TNM ಹಂತದ ಗುಂಪು

→ ರಲ್ಲಿ ಸ್ಟೇಡ್ : ಟಿ 1 N0 M0
→ ಸ್ಟೇಡ್ II ನೇ : T2 N0 M0
→ ಸ್ಟೇಡ್ III ನೇ : T3 ಮತ್ತು ಟಿ 1 N0 M0, T2, T3N1 M0
→ ಹಂತ IV : ಟಿ 4 N0, ಎನ್ 1 M0. ಎಲ್ಲಾ ಟಿ N2 ಎಂದು M0 ಮತ್ತು M1 ಎಲ್ಲಾ ಟಿ ಎನ್

ಗ್ರೇಡ್ ವಿಭಕ್ತ ಕ್ಯಾನ್ಸರ್ ಸ್ವತಂತ್ರ ಪೂರ್ವಸೂಚಕ ಅಂಶವಾಗಿದೆ ಎಂಬುದು ಅತ್ಯಂತ ಬಳಸಲಾಗುತ್ತದೆ ಗ್ರೇಡಿಂಗ್ ಆಗಿದೆ Fuhrman.

Fuhrman ಗ್ರೇಡ್
ಮೂತ್ರಪಿಂಡದ ಗೆಡ್ಡೆಗಳ ಡಬ್ಲ್ಯುಎಚ್ಒ ವರ್ಗೀಕರಣ

Cours du Pr Hamdouche S – ಕಾನ್ಸ್ಟಂಟೈನ್ ಫ್ಯಾಕಲ್ಟಿ