ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಮದ್ಯ

ಟ್ಯಾಗ್: ಮದ್ಯ

ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ವಿಷ

ನಾನು- ಪರಿಚಯ : ಈಥೈಲ್ ಆಲ್ಕೋಹಾಲ್ ಅಥವಾ ಎಥನಾಲ್ ಒಂದು ಅಪಾಯಕಾರಿ ವಿಷ ಆಲ್ಕೊಹಾಲ್ಯುಕ್ತ ಕ್ರೆಡಿಬಿಲಿಟಿ ಏಕೆಂದರೆ ಕೇವಲ ಅವರ ಆರೋಗ್ಯ ಆಗಿದೆ, ತನ್ನ ಸಮಾಜವಿರೋಧಿ ಪ್ರತಿಕ್ರಿಯೆಗಳು ...

ಜನಪ್ರಿಯ

ನ್ಯೂಸ್