స్వాగత టాగ్లు వ్యాధులు

ట్యాగ్: వ్యాధులు

కాని కమ్యూనికబుల్ డిసీజెస్ ఎపిడిమియాలజీ

నేను- పరిచయము : సాంక్రమిక వ్యాధుల బదిలీ ప్రపంచంలోని అనేక ప్రాంతాల్లో ఒక రియాలిటీ ఉంది (ముఖ్యంగా అభివృద్ధి చెందుతున్న దేశాలలో). L'Algérie traverse, depuis quelques...

ఐ మరియు దైహిక వ్యాధులు

అవలోకనం : కంటి = చేరే అనేక వ్యాధుల యొక్క ప్రారంభ సైన్ మరియు ఉద్భవం గురించి చెప్పే వెతుకు కారణ వ్యాధి. అంటు వ్యాధులు : బాక్టీరియల్ : tbc : Keratoconjonctivite ...

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్