ಸ್ವಾಗತಾರ್ಹ ಟ್ಯಾಗ್ಗಳು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ

ಟ್ಯಾಗ್: ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳ

ಬಾಹ್ಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕುಗಳು

ಪರಿಚಯ / ಅವಲೋಕನ : ಮೇಲ್ಮೈಯ ಶಿಲೀಂಧ್ರ ಸೋಂಕುಗಳು ಚರ್ಮದ ಸೋಂಕು ಶಿಲೀಂಧ್ರಗಳು ಉಂಟಾಗುತ್ತವೆ (ಡರ್ಮಟೊಸೈಟೋಸಿಸ್, ಯೀಸ್ಟ್, ಅಚ್ಚು) ಯಾರು ಹಿಂದೆ ...

ಜನಪ್ರಿಯ

ನ್ಯೂಸ್