స్వాగత టాగ్లు Parenchymal

ట్యాగ్: Parenchymal

L & rsquo; ఊపిరితిత్తులలోని గడ్డల (suppurative ఊపిరితిత్తుల మృదుకణజాలంతో)

నేను- అవలోకనం : Il s'agit d'une nécrose parenchymateuse due l'agression microbienne du parenchyme pulmonaire par des germes pyogènes qui va aboutir à la formation du...

అత్యంత ప్రాచుర్యం

న్యూస్